2018 Rokiem Powstania Wielkopolskiego w Gminie Rokietnica

0
1593

 

Z wolnością w polskim sercu

Idea

Motyw wolności, rozumianej i kochanej współcześnie, będzie hasłem przewodnim wielu tegorocznych wydarzeń. Wzorem wielu samorządów, instytucji, stowarzyszeń i grup niezrzeszonych, chcemy zorganizować je także u nas. – Tak, by w 100. rocznicę wybuchu powstania uczcić pamięć Wielkopolan, dla których determinacja o prawo powrotu w ojczyste granice, sprzężona nierozerwalnie z hasłem odbudowy niepodległego państwa, stała się dominującą treścią życia.

Dziś nikt nie kwestionuje sensu i znaczenia poznańskiego zrywu, nie używa przy jego obchodach terminu „zapomniane”. Z całą pewnością to efekt starań Wielkopolan współczesnych – ich walki o wydobycie powstania z niepamięci i przyznania mu należnego miejsca w niełatwej historii. Obchodząc zatem 100. rocznicę wybuchu powstania, połączoną nieprzypadkowo z momentem powrotu Polski do grona niepodległych państw, warto do nich dołączyć. Tym bardziej, że w wielu naszych domach wciąż żywa i pieczołowicie przekazywana jest tradycja o tamtych wydarzeniach.

Przygotowując się do obchodów roku 2018 mamy w pamięci uroczystości 90 rocznicy. To, co udało się wówczas w nas obudzić jest nie tylko zacne, ale i zobowiązujące. Ogrom zgromadzonych dokumentów, odbytych spotkań, przygotowanych konkursów, uroczystości, wypraw i gorących dyskusji, zamkniętych w pamięci i zapisanych reportersko na kartach specjalnego numeru „Rokickich Wiadomości”, jest doświadczeniem, które warto i trzeba rozwijać. – Wzbogacać o nowe elementy upowszechniające fakty i wiedzę na współczesny sposób – z wykorzystaniem sprawdzonych, ale także innowacyjnych środków wyrazu. W pamięci bowiem liczy się autentyczność. Wtedy trwa i buduje więzi obejmujące najpierw najbliższych, potem przyjaciół, znajomych, wreszcie ojczystą społeczność.

Wydarzenia

27 listopada 2017 roku Rada Gminy Rokietnica podjęła uchwałę ustanawiającą rok 2018 Rokiem Powstania Wielkopolskiego w Gminie Rokietnica. Ten ważny formalny aspekt stał się impulsem do rozpoczęcia pierwszych ważnych inicjatyw. Ich celem są całoroczne obchody rocznicy powstania i 100-lecia odzyskania Niepodległości, wplecione w ważne historycznie daty, ale i w znane już cykliczne przedsięwzięcia. O wolnościowe, patriotyczne aspekty wzbogacić chcemy zatem majowe Rokietnickie InteGRAcje – tradycyjną rodzinną aktywność odbywającą się rokrocznie na boiskach przy SP Rokietnica. Swoją tematyczną postać będą miały także Rodzinne Biegi im. Dominiki obchodzące w tym roku 10. jubileusz, wrześniowy Rumpuć i grudniowa ROSgwiazdka z premierą nowej, specjalnie dedykowanej gminnym obchodom, płyty Rokietnickiej Orkiestry Dętej . Zaprosimy wszystkich na wyjątkowe obchody Święta 11 listopada. Uroczystą mszę św. za Ojczyznę w kościele parafialnym w Rokietnicy, poprzedzoną harcerskim apelem pamięci i złożeniem kwiatów pod rokietnickim Krzyżem, zakończy koncert Jacka Kortusa – honorowego obywatela Gminy Rokietnica, laureata XV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, przepleciony recytacjami w wykonaniu mistrza – Michała Grudzińskiego, aktora Teatru Nowego w Poznaniu, prywatnie zaś mieszkańca Kiekrza i amatorów – zwycięzców zaplanowanego w Gminie na październik konkursu recytatorskiego.

Tradycyjnie odbywający się z konkretnym kontekstem Rodzinny Rajd Rowerowy organizowany przez Ryszardą Lubkę w tym roku, wraz z zabranym na rower sercem, będzie przemierzał znane nam dukty szlakiem prowadzącym „Ku pamięci”. Oczywiście Powstańców Wielkopolskich.

Swój biegowy ubiegłoroczny debiut powtórzy Stowarzyszenie Rokietnica Biega. 11 listopada o 11.11 wystartuje II ROSbieg Niepodległości dodając do ubiegłorocznego sukcesu kolejną, jakże ważną w roku 100-lecia odzyskania wolności, cegiełkę.

Niezwykle bogatą paletę działań planują wszystkie nasze szkoły, łącznie z Zespołem Szkół im. J i Wł. Zamoyskich. Konkursy, lekcje, pogadanki, projekty multimedialne będą prowadzone tak, by pielęgnowanie pamięci o historii, wraz z szacunkiem dla minionych pokoleń, uczyło odpowiedzialności za współczesność.

Ścisłą datę wybuchu powstania oraz czas jej najbliższy oddamy oficjalnym pokłonom na Starym Cmentarzu w Cerekwicy. W jego centralnej części znajduje się pomnik wystawiony nad mogiłą pochowanych tam w 1919 roku dwóch powstańców wielkopolskich. Będziemy także w Kiekrzu pod Figurą Chrystusa umieszczoną na betonowym kwadratowym słupie zawierającym marmurowe tablice ku czci parafian poległych w wojnach światowych w latach 1914-18 i 1939-45 oraz w powstaniu wielkopolskim. To tutaj swój kulminacyjny punkt ku czci poległych za Niepodległą mają obchody przygotowywane przez kieską społeczność z licznym udziałem harcerzy. Udamy się wreszcie do Krzyszkowa, znanej z troski o swą historyczną przeszłość najstarszej miejscowości Gminy Rokietnica. Rok 2018 został przeznaczony przez jej mieszkańców na przygotowanie lokalnego miejsca pamięci – z obeliskiem, pamiątkami po powstańcach , ale i miejscem odpoczynku dla współczesnych.

Zatrzymać czas – CYFROWE ARCHIWUM

Niezwykle ciekawą inicjatywą, do której współtworzenia zaprosimy wszystkich Mieszkańców jest Cyfrowe Archiwum Mieszkańców Gminy Rokietnica. Projekt realizowany z dofinansowaniem powiatu poznańskiego i Gminy Rokietnica będzie stroną internetową, na której zostaną umieszczone fotografie, listy, pocztówki i inne dające się sfotografować lub zeskanować dokumenty mogące świadczyć o historii naszego regionu. Poprosimy także o  dawne przepisy kulinarne, sposoby domowe i zapytamy o zwyczaje. Być może uda nam się zapisać dawno zapomnianą opowieść, legendę? Odkryć bohatera? To Cyfrowe Archiwum mogłoby z czasem stać się bazą dokumentów indeksowanych, co z kolei mogłoby posłużyć poszukiwaczom historii rodzinnych. Zamierzamy wykorzystać potencjał jaki ciągle jeszcze jest dostępny w naszych domach, w domach naszych sąsiadów, w pamięci i starych albumach naszych dziadków i pradziadków. Współtwórcą pomysłu jest Adam Michta, docierający z niezwykle czułym obiektywem swojego aparatu do niemal każdego z gminnych zakątków. Wszystkie szczegóły projektu poznany wkrótce, już dziś zachęcając wszystkich Mieszkańców do przejrzenia domowych archiwów i potem – udostępnienia nam swoich skarbów.

Byli wśród nas – Powstańcy związani z Gminą Rokietnica  

To, co czemu zamierzamy poświęcić szczególny wysiłek, to stworzenia listy Powstańców Wielkopolskich mieszkających na terenie Gminy Rokietnica. Już w 2008 roku udało nam się zebrać na ten temat sporo danych, zdajemy sobie jednak sprawę, że nie poznaliśmy wszystkich żyjących kiedyś wśród nas bohaterów.

Dlatego zwracamy się do Państwa z gorącym apelem i odezwą o kontaktów w tej sprawie. Będziemy wdzięczni za dostarczenie informacji na temat Powstańców Wielkopolskich mieszkających na terenie Gminy Rokietnica wraz z danymi o miejscu ich spoczynku.

Z uwagi na zamiar poświęcenia tym materiałom historycznych studiów prosimy o ich nadsyłanie do końca marca 2018 roku na adres e-mail:

Gwarantujemy staranność i należną troskę o powierzone dane

Rok Powstania Wielkopolskiego w Gminie Rokietnica ma swoje unikatowe logo, które Państwu prezentujemy. Zbudowane zostało w kolorystyce i w oparciu o elementy powstańczego umundurowania. Jego autorem jest Arek Chołżyński – pracownik Urzędu Gminy Rokietnica, nieoceniony grafik, twórca wielu projektów, które naprawdę wyjątkowo nas w wielu aspektach identyfikują. Logo będzie znakiem rozpoznawczym stałej rubryki poświęconej Powstaniu Wielkopolskiemu w „Rokickich Wiadomościach” – w ich wersji papierowej i elektronicznej. Odznaczy także gminną stronę www.rokietnica.pl oraz profil rokietnica.pl na facebooku. Będzie także,  przez specjalnie przygotowane bannery, charakteryzować powstańczym symbolem każdą z miejscowości w naszej Gminie. Posłuży wreszcie jako główny motyw na naklejki, którymi będziecie mogli Państwo oznaczyć swoje samochody.

Namawiając Państwa do włączenia się w gminne świętowanie Roku Powstania Wielkopolskiego na każdym polu, prosimy przede wszystkim o obecność. W sposób szczególny zaś o wzajemną do siebie życzliwość  – z wolnością w polskich sercach. 

Komitet Organizacyjny

Obchody Roku Powstania Wielkopolskiego w Gminie Rokietnica koordynuje Komitet Organizacyjny.

Jego Patronami Honorowymi są:

 • Bartosz Derech Wójt Gminy Rokietnica
 • Tadeusz Lorek Proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Rokietnicy

Członkowie Komitetu:

 1. Sylwia Kiejnich – radna Gminy Rokietnica
 2. Paweł Dankowski – radny Gminy Rokietnica
 3. Kazimierz Fryś – radny Gminy Rokietnica
 4. Ryszard Lubka – radny Gminy Rokietnica
 5. Maria Chojnacka – sołtys Sołectwa Krzyszkowo
 6. Marta Przybył – rada parafialna parafii w Rokietnicy
 7. Ewa Welman – zastępca dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Napachaniu
 8. Teresa Wieczorek – dyrektor GOK i Biblioteki Gminnej
 9. Jerzy Maciejewski – Przeze ROS Sp. z o.o. w Rokietnicy
 10. Adam Michta – Stowarzyszenie Rokietnica Wokół Nas

oraz pisząca te słowa,

Danuta Potrawiak – Sekretarz Gminy Rokietnica.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ