Informator

Rokickie wiadomości

Z dniem 5 grudnia 2016 r., wraz ze zmianą na stanowisku redaktora naczelnego, dokonaną uchwałą Rady Gminy Rokietnica, zadanie prowadzenia czasopisma Gminy Rokietnica „Rokickie Wiadomości” zostało przeniesione do Biblioteki Gminnej im. Marii Konopnickiej w Rokietnicy.

Informujemy, że materiały do numeru 1/2017 „Rokickich Wiadomości” oraz kolejnych numerów miesięcznika, należy przesyłać na adres redakcja@rokickiewiadosmosci.com.pl.
Z dniem 5 grudnia 2016 r redaktorem naczelnym „Rokickich Wiadomości” jest Pani Teresa Wieczorek dyrektor Biblioteki Gminnej im. Marii Konopnickiej oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Rokietnicy.


Na terenie Gminy Rokietnica wydawana jest gazeta lokalna pod tytułem: „Rokickie Wiadomości”.
Gazeta ukazuje się co miesiąc w nakładzie 4700 egzemplarzy, jest bezpłatna.

Adres Redakcji:
ul. Pocztowa 8
62-090 Rokietnica
tel. 61 8145 212
e-mail: redakcja@rokickiewiadomosci.com.pl

Redaktor Naczelny: Teresa Wieczorek

Zespół redakcyjny: Kinga Owsian, Mariola Sudoł-Szczepaniak

Administrator strony, serwis informacyjny, fotografia: Adam Michta
adam@hornett.pl tel 509 929 993
Reklamy, ogłoszenia:
Studio Reklamowe KWADRAT
ul. Szylinga 6/4
60-787 Poznań
mn@kreator.com.pl
kom. 607 566 555
Reklamy, ogłoszenia, dystrybucja:
CRISGOVA
ul. Obornicka 1B (Manufaktura)
62-090 Rokietnica
tel.: 781 377 122