Redakcja

Rokickie Wiadomości Wydawca:
Biblioteka Gminna
im.M.Konopnickiej
Adres: ul.Pocztowa 8, 62-090 Rokietnica, tel. 61 814 52 12
www.rokickiewiadomosci.com.pl

Redaktor naczelny miesięcznika: Teresa Wieczorek

Administrator strony, serwis informacyjny, fotografia: Adam Michta

Dyżurny Redaktor: 506750280

Adres skrzynki kontaktowej: redakcja@rokickiewiadomosci.com.pl

Zespół redakcyjny: Kinga Owsian, Mariola Sudoł-Szczepaniak

Honorowi Członkowie Zespołu: Ryszard Lubka

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótu i opracowywania materiałów.
Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
Skład, ogłoszenia wydanie papierowe: Studio KWADRAT tel.: 607 566 555, email: mn@kreator.com.pl
Ogłoszenia, dystrybucja wydanie papierowe : CRISGOVA (Rokietnica) tel.: 781 377 122, email: rw@crisgova.pl
ul. Obornicka 1B (przy Market Dino, Lokal Manufaktura)
Nakład: 4700 egzemplarzy

Propozycje artykułów:
Teresa Wieczorek, Biblioteka Gminna
e-mail: redakcja@rokickiewiadomosci.com.pl
Materiały do kolejnego numeru oraz na stronę prosimy dostarczyć do dnia 15 każdego miesiąca
Zachęcamy i zapraszamy do współredagowania naszego pisma.