2018 Rokiem Powstania Wielkopolskiego w Gminie Rokietnica

0
1989

2018 Rokiem Powstania Wielkopolskiego w Gminie Rokietnica

Z wolnością w polskim sercu

Banner w każdej miejscowości

Zgodnie z zapowiedzią z ostatniego numeru RW, zostały już wykonane bannery, którymi na znak włączenia się w Rok Powstania Wielkopolskiego zostanie w sposób symboliczny oznaczona każda z miejscowości Gminy Rokietnica. 26 marca 2018 r. cały komplet został przekazany Sołtysom. Z całą pewnością już wkrótce zlokalizujecie Państwo miejsce ich umieszczenia. Projekt został oparty na opracowanym logo. Zawiera także nasze hasło: „Z wolnością w polskim sercu” i nazwę miejscowości.

ROKIETNICKIE ARCHIWUM CYFROWE – podzielmy się dziedzictwem

Rokietnickie Archiwum Cyfrowe to projekt autorski Stowarzyszenia Rokietnica Wokół Nas. Współfinansowany ze środków Gminy Rokietnica i Starostwa Powiatowego w Poznaniu ma służyć do przeglądania zdjęć i dokumentów dotyczących dawnej Rokietnicy i okolic.

W wielu Państwa domach przechowywane są  fotografie ludzi i miejsc związanych z dawną Rokietnicą. Zapomniane zdjęcia często zachowują minione obrazy,  widoki, pamiątki życia mieszkańców, przyrodę, a także wydarzenia dnia codziennego. Ich udostępnienie w Cyfrowym Archiwum będzie swoistym świadectwo rdzennych Rokietniczan, którym chcą podzielić się z nowymi mieszkańcami.

Udostępniane przez Państwa materiały, po obróbce, będą zapisywane w katalogach tematycznych strony internetowej www.Archiwum-Rokietnica.pl, która zostanie uruchomiona już jesienią.

Już dziś zaczynamy gromadzenie i zapisywanie zdjęć.

W jaki sposób można przekazać zdjęcia lub dokumenty?

 1. można je przesłać w formie skanów na adres plik@archiwum-rokietnica.pl. Skany wybranych zdjęć lub dokumentów powinny być zapisane w formacie jpg o rozdzielczości do 300 dpi. Pliki powinny mieć nadane nazwy pochodzące od nazwiska przesyłającego: Nowak_1.jpg oraz załączony w treści maila opis: Kto jest na zdjęciu? rok wydarzenia, miejsce oraz ewentualna okazja. Im dokładniejszy opis, tym więcej będzie można znaleźć wspólnych wątków. Np.: Wesele Jana i Marii Nowaków, rok ok 1926, ul. Rolna (dawniej Kolejowa), obecni na zdjęciu…
 2. można skontaktować się z nami i umówić na spotkanie, przyjedziemy ze sprzętem i zeskanujemy zdjęcia lub dokumenty.
 3. można odwiedzić nas podczas sobotniego dyżuru, skorzystać ze skanera i od razu zapisać Państwa zbiory.

Informacje o miejscu i czasie dyżurów znajdziecie Państwo na FB Rokietnickie Archiwum Cyfrowe oraz w „Rokickich Wiadomościach”.

Przekazywanie i przechowywanie zdjęć na stronie jest nieodpłatne.

Kontakt :

 • Adam Michta 509 929 993,
 • Marita Lipska 693 936 311
 • plik@archiwum-rokietnica.pl
 • adam@archiwum-rokietnica.pl
 • marita@archiwum-rokietnica.pl
 • FB Rokietnickie Archiwum Cyfrowe

W imieniu Stowarzyszenia Rokietnica Wokół Nas, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym projekcie. Wpisany w działania w ramach Roku Powstania Wielkopolskiego w Gminie Rokietnica ma w sposób ciekawy, oparty na współczesnych technologiach i wyjątkowej formie, ocalić ciągle bliską nam pamięć. Zapisując ją trwale w wielopokoleniowej kronice.

Byli wśród nas – Powstańcy związani z Gminą Rokietnica

Pragniemy bardzo podziękować za odzew z jakim spotkał sią nasz apel o przekazanie danych o Powstańcach Wielkopolskich mieszkających na terenie Gminy Rokietnica. Dzięki uzyskanym informacjom wiemy znacznie więcej.

 1. Na Starym Cmentarzu w Cerekwicy. Pomnik i mogiła trzeciego powstańca

Jednym z najbardziej znanych miejsc związanych z tradycją Powstania Wielkopolskiego na terenie Gminy Rokietnica jest Stary Cmentarz w Cerekwicy. To tu, w 1925r, nad wspólna mogiłą dwóch powstańców: Józefa Grzesiaka i Jana Bociana – synów cerekwickiej parafii poległych w 1919r w walkach pod Rynarzewem i Szubinem, został wzniesiony pomnik. Jego budowę nadzorował Konsystorz Arcybiskupi, zaś uroczystego poświęcenia dokonał w 1928 r., proboszcz parafii w Cerekwicy ksiądz dziekan Franciszek Ksawery Snowacki. Dzięki uprzejmości jednej z naszych Czytelniczek wiemy dziś o tym wydarzeniu więcej.

Przesłany fragment „Gazety Szamotulskiej” z 19.11.1928r. donosił:

„Towarzystwo Powstańców i Wojaków w Pamiątkowie święciło dziesięciolecie Niepodległości Polski przez odsłonięcie nagrobku poległym bohaterom Powstania Wielkopolskiego. Już długo przed nabożeństwem zjeżdżały pod świątynię w Cerekwicy karoce, samochody i pojazdy, zwożąc okoliczne ziemiaństwo i delegacje. Mszę św. celebrował ks. dziekan Snowacki, pienia religijne wykonał chór z Mrowina pod dyr. P. nauczyciela Kursydyka. Ze śpiewem „Kto się w opiekę” wyruszyli wierni w procesjonalnym pochodzie na stary cmentarz Cerekwicki, gdzie w wspólnej mogile spoczywają ś.p.  Grzesiak i Bocian polegli za wolność Ojczyzny i swych współbraci. Z wysokości pomnika, ubranego w zieleń, paliły się znicze – przy który straż honorową pełnili Powstańcy i Wojacy z Pamiątkowa. Po dokonaniu poświęcenia przemówił kapłan patriota ks. dziekan Snowacki.(…) Pomnik nagrobek fundowali w pierwszym rzędzie ś.p. Maciej Koczorowski powstaniec i właściciel ziemski, Kółko Rolnicze z Pamiątkowa, którego prezesem jest p. por. Feurych z Przybrody, a dokończyło budowy Tow. Powstańców i Wojaków w Pamiątkowie, którego skarbnik p. Augustyniak dziesięć długich lata zabiegał  o zgromadzenie potrzebnych funduszy. Na uroczystości zauważyliśmy p. Koczorowską z Pamiątkowa, pp. Kulaków z Napachania, p. por. Feurycha z Przybrody, prezesa okręgu X Zw. Tow. Pow i Wojaków p. Mülera z Szamotuł, Tow. Gimn. Sokół z Zielątkowa i wiele innych. Po południu odbyła się (…) uroczysta akademja(…). Bardzo dobrze opracowany wykład wygłosił sekretarz Tow. P. nauczyciel Hejmo (…). Na dalszy ciąg akademji składały się pięknie i okolicznościowe wiersze i śpiewy dziatwy szkolnej, które wyćwiczył p. kier. Szkoły Lipiński.”

To, co wymaga szczególnego odnotowania dotyczy trzeciego z Powstańców Wielkopolskich – MARCINA RZEPKI, o którego mogile dotąd nie pisano przy charakterystyce Starego Cmentarza w Cerekwicy

Dzięki Rodzinie wiemy, że jego mogiłę wieńczył pierwotnie metalowy krzyż, później skradziony przez złomiarzy. Troskliwy wnuk, już współcześnie, wzniósł nad nią nowy nagrobek, przekazując wiedzę o swym Dziadku – Powstańcu odwiedzającej to miejsce młodzieży szkolnej.

Marcin Rzepka urodził się w 22.10.1895 r. w Napachaniu i był robotnikiem rolnym. Dzięki kolejnym informacjom wiemy, że za zasługi bojowe na polu walki w Powstaniu Wielkopolskim i później w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r. został odznaczony w 1921 r. orderem „Krzyża Walecznych”. W dokumentach Centralnego Archiwum Wojskowego jako jego stopień widnieje: bombardier.

Zmarł 3 lipca 1925 roku w Napachaniu w wieku 30 lat.

 1. Tadeusz Paczkowski: 12-letni Powstaniec z Psarskiego

we wsi Psarskie (obecnie obręb Kiekrz) urodził się w 1906 r. jeden z młodszych uczestników Powstania Wielkopolskiego. Należał do drużyny polowej młodzieżowej Sokoła Łazarskiego i od 27 grudnia 1918 do 29 marca 1919 r brał udział w Powstaniu Wielkopolskim jako małoletni goniec i łącznik. Dokument potwierdzający ten fakt nadesłała do nas wnuczka Pana Tadeusza, która tak dalej pisze: „dziadek wżenił się w poznańską rodzinę i zamieszkał w Poznaniu na Wildzie.  Jest pochowany na Junikowie. Postanowiłam przesłać informację o nim ponieważ pochodzi z tych rejonów”.

 1. Antoni Najderek – nowe dane

10 lat temu opracowując numer specjalny „Rokickich Wiadomości” wiedzieliśmy, że na obecnie czynnym parafialnym cmentarzu w Cerkwicy znajduje się grób Powstańca Wielkopolskiego – Antoniego Najderka. Jednak posiadane informacje (zdjęcie i dwa dokumenty) nie pozwoliły, poza krótka notką, napisać wtedy zbyt wiele. Cieszymy się, że dzięki prawnuczce ze strony matki, udało się uzupełnić i ten biogram o kolejne ważne szczegóły. Antoni Najderek (syn Stanisława i Marianny zd. Poprawska) urodził się 20.06.1900 w Napachaniu, jak pisze Pani Magdalena „w tym domu z kamienia, który stoi przy skrzyżowaniu ze światłami”. Mieszkał w Baborówku, zaś od 1934 r. w Rokietnicy. Tu zmarł 22.03.1962 r., pochowany następnie na cmentarzu w Cerekwicy. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim od 14.01.1919 przydzielony do Kompanii Szamotulskiej. Walczył z bronią w ręku na odcinku frontu Czarnków, pod dowództwem porucznika Franciszka Przybylskiego. Uczestniczył także w Powstaniu Śląskim od 18.05.1922 r. Za służbę Ojczyźnie został odznaczony: Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921, Śląskim Krzyżem Powstańczym, Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym i Złotym Krzyżem Zasługi

Podpis do fotek zbiorowych: Antonii Najderek – pierwszy z prawej

 1. Ludwik Wojtkowiak – kolejny Powstaniec z cerekwickiej nekropolii

Urodził się w Mrowinie 21.07.1900r. I tu mieszkał z rodziną do śmierci pochowany na parafialnym cmentarzu. Za udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku w okresie od 27 grudnia 1918 r. do 19 marca 1919 r. po dowództwem porucznika Nowakowskiego, później zaś wcielony do jednostki wojskowej 17 pułku artylerii, otrzymał w 1921 r w randze bombardiera Odznakę Pamiątkową Wojsk Wielkopolskich. Jak głosi dołączony do niej patent, ustanowiona i przyznawana była „dla upamiętnienia zbrojnego odruchu narodowego celem zrzucenia znienawidzonego jarzma pruskiego, i połączenia się z Macierzą, oraz okresu organizacji i działalności formacji Wojsk Wielkopolskich.”

Ludwik Wojtkowiak został także odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym

 1. Józef Binkowski – Powstaniec z Mrowina. Spoczywa na cmentarzu we Wrocławiu

„Jestem wnukiem Powstańca Wielkopolskiego Józefa Binkowskiego. Dziadek żył i mieszkał w Mrowinie. Moje szczęśliwe dzieciństwo było także w Mrowinie” – tak rozpoczął swoją korespondencję na nasz kontakt Pan Mikołaj – mieszkaniec Wrocławia. Przesłana przez niego dokumentacja jest kolejną bezcenną porcją wiedzy, którą skrupulatnie odnotowujemy, by przechować pamięć o naszych współmieszkańcach.

Notka:

 • BINKOWSKI JÓZEF
 • Rodzice: Jakub, Marcjanna Dzięcielewska
 • 02.01.1897, Kopanina
 • Od 9 maja 1945 roku do 31 sierpnia 1972 r. mieszkał w Mrowinie;
 • zmarł 13 października 1986 r. we Wrocławiu. Został pochowany na Cmentarzu Osobowickim, pole nr 142/grób nr 60;

Opis:

Binkowski Józef brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. z bronią w ręku od 06.01 do 20.01.1919 r na odcinkach Sarbinowo, Żnin, Gąsawa pod dowództwem por. Bolesława Kozłowskiego, po  czym jako były artylerzysta wstąpił ochotniczo do 1 p.ac (później 14) w Poznaniu skąd wyruszył na front pod dowództwem kpt. Rzeckiego w okolice Zbąszynia biorąc udział w walkach do sierpnia 1919r.

na spotkaniu Weteranów we Wrocławiu, zdjęcie zrobione między 1980 a 1985 r. Józef Binkowski po lewej

Legitymacja powstańcza

odznaczenia

Zdjęcie grupowe ZBOWID w Rokietnicy, Józef Binkowski jest drugi po lewej od sztandaru, najdalej do tyłu.

Magazyn motorów w Rokietnicy, Józef Binkowski po lewej był kierownikiem magazynu , czasy PRL

Grób rodzinny we Wrocławiu

Zdjęcie Powstańców, niestety nieznane Panu Mikołajowi. Jak pisze – było w archiwum rodzinnym dziadka. Może z pomocą Państwa dowiemy się, kim byli znajdujący się na nim ludzie?

Najbliższe wydarzenia – Bieg im. Dominiki i Rokietnickie IneGRAcje

 1. Biegi

Wydarzenie, które wpisaliśmy jako działanie w ramach Roku Powstania Wielkopolskiego w Gminie Rokietnica to Rodzinne Grand Prix Rokietnicy w Biegach im. Dominiki. Ich dziesiątą jubileuszowa edycję rozpoczniemy 21 kwietnia biegiem wiosny rozgrywanym tradycyjnie w Pawłowicach. Będzie to pierwsza z trzech obowiązkowych rywalizacji (Bieg Wiosny, Bieg dla Mamy oraz Bieg Finałowy) na dystansie głównym lub w kategorii NW, która umożliwi zdobycie specjalnie zaprojektowanej na nasze obchody sportowej koszulki. W formularzu rejestracyjnym, przy swoich danych, wystarczy podać jej rozmiar. Warunek jest jeden: trzeba być na wszystkich trzech biegach! Szczegóły na www.rokietnica.pl

 1. Rokietnickie IneGRAcje pod hasłem „KTO TY JESTEŚ”

Proponujemy, by nasza tegoroczna rodzinna zabawa koncertowała się wokół patriotyzmu i największych wartości. Zachęcimy Państwa do udziału w aktywnościach, które przypomną dawne gry podwórkowe, poprowadzą przez grę terenową, zachęcą do udziału w zajęciach warsztatowych, konkursach i quizach.

Nie zdradzając na razie wszystkich szczegółów już dziś  zapraszamy na nasze spotkanie w dniu 26 maja, tradycyjnie na boiskach przy SP Rokietnica. Więcej o atrakcjach i programie napiszemy w kolejnym numerze „Rokickich Wiadomości”

Namawiając Państwa do włączenia się w gminne świętowanie Roku Powstania Wielkopolskiego na każdym polu, prosimy przede wszystkim o obecność i o wzajemną do siebie życzliwość  – z wolnością w polskich sercach. 

Oprac. Danuta Potrawiak

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ