Umowa na dofinansowanie nowej części Gimnazjum podpisana.

0
1561

W dniu 07.07.2107 r. Wójt Gminy Rokietnica Bartosz Derech podpisał z Dyrektorem Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Rozbudowa gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy nr RPWP.09.03.03-30-0083/16-00 w ramach: Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działanie 9.3. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Ten ważny formalny akcent to dodatkowy motywator dla i tak mocno już zaawansowanej inwestycyjnie budowy. Choć całkowite, tzw. rzeczowe, zakończenie realizacji projektu planowane jest na 31.08.2017 r., stopień postępu prac jest bardzo zadawalający. Widać to nie tylko dzięki pięknej tarczy już działającego zegara (czas sterowany komputerowo), ale kolejnym, ciekawym elementom każdej nowej części bryły budynku i zagospodarowywanej wokół niego przestrzeni. Od strony dziedzińca o „noblowskiej” tradycji placówki przypominają wyryte na szerokim gzymsie daty wręczenia tych prestiżowych nagród Polakom. Choć gimnazjum zniosło prawo oświatowe – jego patroni musieli przecież pozostać.

Także wnętrza coraz bardziej przypominają architektoniczne rozwiązania i aranżacje. Są już uczniowskie szafki na przestronnych korytarzach, cześć mebli z pracowni tematycznych, ciekawie zestawione wykładziny, klatki schodowe w designerskiej szacie żółci i czerni. Nowe ławki, krzesła, sprzęt IT, zgodnie z podpisanymi umowami, dotrą do gimnazjum do połowy sierpnia.

O tym, że to budynek nowoczesny, technologicznie innowacyjny, zbudowany według zasad uniwersalnego projektowania promowanych przez unijne kryteria, oszczędny i dodatkowy przyjazny środowisku, świadczy instalacja fotowoltaiczna zamontowana na rowerowej wiacie „przypiętej” do frontowej elewacji gimnazjum. Jej moc to 30 Kw. Będzie zatem w ok. 70%, ekologicznie, pokrywać zapotrzebowanie szkoły na energię.

Całkowita Wartość projektu wynosi 13 545 477,15 PLN, w tym dofinansowanie w kwocie 3 999 360,43 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Danuta Potrawiak, Anna Garbicz

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ