W Rokietnicy Posterunek Policji zastąpił działający dotąd Rewir Dzielnicowych

0
1604

W uchwalonej w 2014 r. Strategii Rozwoju Gminy Rokietnica, wytyczającej cele i zadania do roku 2020, istotny punkt stanowi zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Zważywszy tempo, w jakim w gminie, a zwłaszcza w centralnej Rokietnicy, rośnie ich liczba oraz ewoluują potrzeby i zagrożenia, jest to oczywiste. Za suchymi danymi statystycznymi kryją się konkrety. W przypadku zagrożeń zdecydowanie lepiej móc je omawiać na niskich liczbach. Tylko wtedy bowiem świadczą o zadowoleniu i zaufaniu.

Poprzedzająca przyjęcie dokumentu Strategii analiza mocnych i słabych stron jednoznacznie wskazała, że obok stanu infrastruktury (drogi, chodniki, oświetlenie, monitoring) o bezpieczeństwie decydują dobrze działające służby. Dlatego mieszkańcy, biorący w sposób tak zaangażowany udział w pisaniu strategii, zauważyli złe skutki zlikwidowania Komisariatu Policji w Rokietnicy. Ta niefortunna decyzja,  mająca swe źródło w przeprowadzonej ustawą w 1999 r. zmianie zasad działania Policji, odbierana była nie tylko jako degradacja organizacyjna. Rewir to wszak nie Komisariat – tym bardziej, że dowództwo umiejscowione zostało poza gminą: w Tarnowie Podgórnym. Najważniejszym skutkiem tej decyzji stało się jednak to, że nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwało mniej policjantów, związanych zadaniowo z szerokim obszarem aż trzech gmin: Tarnowa Podgórnego, Rokietnicy i Dopiewa.

Analizując powody, które wzmocniły efekt systematycznie podejmowanych rozmów o powrót do dawnych rozwiązań, nie chciałoby się odwoływać do policyjnych statystyk. Chlubne przecież nie jest to, że aby na ulicach mogło być więcej patroli policji, najpierw należy wykazać, że wzrosła liczba wypadków, kradzieży, aktów wandalizmu czy innych przestępstw. Niestety jednak ostatnie lata pokazały, a raczej poprzez skutecznie działających system wymiany informacji uwypukliły, że wraz ze społecznym rozwojem rosną też zagrożenia. Nikt także nie wątpi, że obok sprawnego przebiegu dochodzenia, gromadzenia dowodów i ścigania winnych, zagrożenia neutralizuje skuteczna prewencja.

Dla ustalenia tej oczywistości nie trzeba być członkiem jakiejkolwiek opcji politycznej. Potrafi ją zdefiniować każdy. Dlatego informując o powstaniu w Rokietnicy Posterunku Policji, który zastąpił działający tu dotąd Rewir Dzielnicowych, należy o tym pamiętać.

Oficjalnie otwarty w dniu 20 września 2017 r., w wyremontowanej siedzibie Rewiru na ul. Rolnej, będzie odtąd miejscem pracy dla 9 policjantów, w tym Kierownika. To w porównaniu do stanu sprzed tej zmiany, aż o 5 etatów policyjnych więcej. Sukcesem zatem należy nazwać nie sam moment przecięcia wstęgi, ale to, że przełoży się ona na zwielokrotnienie współczynnika poczucia bezpieczeństwa. Zapewne wszyscy chcemy mieć nadzieję, że w równie zacnej skali.

Danuta Potrawiak

Gmina Rokietnica ze swojego budżetu przekazała na działanie posterunku Policji w roku 2017 następujące wsparcie: wkład finansowy umożliwiający zakup nowego, dodatkowego radiowozu (42 500zł) oraz zakup garażu dla radiowozu i zakup brakujących elementów wyposażenia Posterunku (52 500zł).

Nadal prowadzone są rozmowy, których celem jest powołanie w Rokietnicy Komisariatu Policji, co poza zmianą organizacyjną, oznacza dodatkowe etaty i środki na powstanie nowej siedziby, zgodnej z policyjnymi standardami.

Za dotychczasową współpracę Wójtowi Bartoszowi Derechowi podziękował p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ