Raport z gminnych inwestycji

0
754

Przebudowa ul. Pawłowickiej w Pawłowicach (etap 2)

Dnia 12 lutego 2018 roku podpisana została umowa na inwestycję pn.: „Przebudowa nawierzchni istniejącego pasa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Pawłowickiej w Pawłowicach (etap 2)”
z firmą OPTIMO Krzysztof Huliński, z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Wawrzyńca 3/33. W ramach inwestycji przebudowany zostanie odcinek ul. Pawłowickiej o długości około 551 m. Wybudowana zostanie jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 5,50 m. Do wykonania jest także remont istniejącego przepustu oraz budowa oświetlenia ulicznego. Zamówienie zostanie zrealizowane
za kwotę brutto 1 180 800,00 zł.

 

Nowa lampa solarna na ul. Wiatracznej w Kiekrzu

Zrealizowano zadanie pn. „Zakup i montaż lampy solarnej na ul. Wiatracznej” w Kiekrzu. Zadanie zostało zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Kiekrz-Pawłowice za kwotę brutto 8000,00 zł.

 

Przebudowa ul. Głównej, Polnej i Obornickiej w Krzyszkowie (etap 2)

Dnia 6 lutego 2018 roku podpisana została umowa na inwestycje pn.: „Przebudowa ulic Główna, Polna, Obornicka w Krzyszkowie (etap 2) z konsorcjum firm w składzie: INFRAKOM Kościan Sp. z o. o. Sp. k. oraz INFRAKOM Sp. z o. o. z siedzibą w Kościanie, ul. Nowowiejskiego 4. Inwestycja obejmuje przebudowę ul. Głównej i ul. Koszycy o łącznej długości odcinków około 240 m, wraz z budową ronda na ich skrzyżowaniu. Wybudowana zostanie jezdnia o nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikami z betonowej kostki brukowej, a także odwodnienie drogi (budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i studni wpustowych), oświetlenie uliczne oraz przebudowa sieci gazowej ś/c. Zamówienie zostanie zrealizowane za kwotę brutto 1 028 289, 85 zł.

Referat Inwestycji i Infrastruktury UG Rokietnica

ZOSTAW ODPOWIEDŹ