Rozbudowa ulicy Witkowej w Rokietnicy

0
1517

Wyniki konsultacji społecznych w sprawie projektu pn.: „Rozbudowa ulicy Witkowej w Rokietnicy”

(na podstawie Zarządzenia nr 3/2018 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 10.01.2018 r.)

 

W dniu 31 stycznia 2018 r. zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie projektu rozbudowy ulicy Witkowej w Rokietnicy. W konsultacjach wzięło udział około 25 mieszkańców,
2 pracowników Urzędu Gminy, 0 sołtysów i 1 radny. Uwagi w formie pisemnej na formularzu zgłosiły 22 osoby.

Uczestnicy konsultacji wnioskowali m. in. o następujące elementy:

 • Realizacja zadania inwestycyjnego jako wariant z chodnikiem.
 • Zaprojektowanie progów zwalniających na przebudowywanej ulicy.
 • Przedłużenie ul. Witkowej w stronę rowu i wykonanie na końcu symetrycznie placu
  do zawracania.
 • Zaprojektowanie chodnika do końca ul. Witkowej.
 • Zaplanowanie zjazdów na działki nr 391/4, 368/1.
 • Poszerzenie zjazdu na działkę nr 391/3 do 4,5m.
 • Przesunięcie drogi łączącej działki nr 369/4, 368/1, 369/2 z ul. Witkową w stronę działki 350/9.
 • Zastosowanie nawierzchni rozbieralnej z betonowej kostki brukowej ze względu
  na występujące niezabudowane działki przyległe do drogi.
 • Maksymalne poszerzenie wlotu skrzyżowania ul. Witkowej z ul. Obornicką
  i maksymalne możliwe oddalenie jezdni od budynku mieszkalnego na działce nr 373/5 kosztem zajęcia części działki nr 370/13.
 • Zaniechanie poszerzenia ul. Witkowej na odcinku od ul. Obornickiej do działki nr 350/9 i wykonanie połączenia drogowego ul. Witkowej z ul. Topolową.

 

Informujemy, że uwagi dotyczące projektu pn. „Rozbudowa ulicy Witkowej w Rokietnicy” zostały przekazane Projektantowi.

 

Jednocześnie pragniemy nadmienić, że wprowadzenie do projektu drogi zgłoszonych uwag jest uzależnione od wielu czynników (m. in. uzgodnień z organem zarządzającym ruchem drogowym, warunków technicznych, wymogów formalnych, itp.), zatem docelowa dokumentacja projektowa może nie zawierać wszystkich wnioskowanych elementów.

Referat Inwestycji i Infrastruktury UG Rokietnica

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ