Powiat Poznański otrzymał wyróżnienie

0
1311

 

Powiat Poznański otrzymał wyróżnienie za działalność na rzecz pieczy zastępczej. Wyróżnienie zostało wręczone podczas 5. Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego, jaki odbył w czwartek w Warszawie.

 

Niezwykle ważna w działaniach powiatu poznańskiego jest promocja rodzicielstwa zastępczego. Zachęcanie osób, które naprawdę ze szczerych intencji i chęci pomocy,
są gotowe stworzyć dom dla dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionych opieki ze strony rodziców biologicznych. Dlatego ze swojej strony gwarantujemy nie tylko profesjonalne przygotowanie kandydatów do roli bycia rodzicem zastępczym, ale też do wsparcia
już funkcjonujących rodzin zastępczych, które podjęły trud związany z opieką
i wychowaniem. Doceniono to podczas 5 Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego, dzięki czemu powiat poznański po raz pierwszy został wyróżniony za działania na rzecz pieczy zastępczej.

 

O tym, jak ważne jest wspieranie rodzin zastępczych i dzieci, które do nich trafiają, świadczą liczne działania podejmowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Kierowane
są one nie tylko do osób, które podejmują trud związany z wychowaniem młodych osób,
ale także do dzieci, które często wymagają stałego wsparcia. Wśród najważniejszych inicjatyw w ramach funkcjonowania rodzin zastępczych, prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie są m.in.:

 

  • szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych przeprowadzone wśród.
  • szkolenia dla funkcjonujących rodzin zastępczych podnoszące kompetencje rodziców zastępczych, m.in. jak zrozumieć nastolatka, o trudnej sztuce bycia rodzicem zastępczym dziecka w wieku dojrzewania czy z cyberproblemów dzieci i młodzieży.
  • świadczenia – m.in. dofinansowania do wypoczynku dziecka, pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka czy remont mieszkania.
  • pomoc finansowa dla dzieci, które wkraczają w dorosłość polegająca na kierowaniu do mieszkań chronionych lub dofinansowaniu do wynajmu mieszkania czy szkolenia wspierające integrację społeczną i zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy.
  • działania promocyjne – festyny, konferencje, materiały reklamowe.
  • wolontariat – współpraca z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ