Rokietnica „Gminą na 5!”

0
846

Miesiąc maj był wyjątkowo owocny, jeśli chodzi o nagrody i wyróżnienia, które udało się zdobyć Gminie Rokietnica. Jednym z nich było wyróżnienie „Gmina na 5!” w edycji 2016/2017.

„Gmina na 5!” to ranking przeprowadzany przez Studenckie Koło Naukowe Akceleracji, działające przy Instytucie Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Przeprowadzany jest od 2014 roku i  ma na celu ocenę komunikacji elektronicznej, identyfikację dobrych praktyk oraz ich promowanie. Ocenie podlegają m.in. użyteczność oficjalnych witryn www, łatwość ich użytkowania, kontakt drogą elektroniczną z użyciem metody „tajemniczego klienta” oraz rozwiązania unikatowe, zwiększające końcową wartość dla użytkownika.

W tegorocznej edycji przebadano łącznie 665 jednostki samorządu terytorialnego. Analizowano witryny www samorządów, w których brano pod uwagę głównie kwestie dotyczące przedsiębiorczości. Sprawdzano m.in. łatwość poszukiwania informacji na temat występujących na obszarze danej gminy terenów inwestycyjnych, dostęp do planów zagospodarowania przestrzennego czy obecność poradnika wskazującego krok po kroku, jak założyć własną działalność. W drugiej części badania oceniano również odpowiedzi na maile. Wyodrębniono 4 zakresy tematyczne, a następnie wysłano różne wersje zapytania dla poszczególnych gmin w języku polskim oraz w języku angielskim metodą „tajemniczego klienta”.

Ranking został wyznaczony na podstawie 15 wybranych, obiektywnych kryteriów o charakterze zero-jedynkowym. Tytuł „Gminy na 5!” otrzymały te jednostki, które osiągnęły ponadprzeciętnie dobre wyniki oraz zdobyły ponad połowę punktów. Udało się to 59 jednostkom z ogólnej liczby 665 (8,87%), wśród których znalazła się również Gmina Rokietnica.

Należy podkreślić, że badane samorządy nie miały świadomości, że podlegają ocenie. Nie można więc było się do tego przygotować ani zidentyfikować osoby badacza. Odpowiedzi udzielane były więc w sposób zwyczajowo przyjęty w danej jednostce. Takie wyróżnienie cieszy więc tym bardziej.

Wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się w dniach 11-12 maja podczas „Forum Gmin na 5!” w Warszawie.

Katarzyna Sokulska

UG Rokietnica

ZOSTAW ODPOWIEDŹ