LIKWIDACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

0
2260

W roku 2020, podobnie jak w poprzednich latach, zachęcamy Państwa do skorzystania z programu likwidacji wyrobów zawierających azbest, rozpoczęliśmy właśnie tegoroczną edycję tego programu. Wnioski o udział są dostępne na stronie rokietnica.pl, a także bezpośrednio w Urzędzie Gminy, w pokoju nr 9 w budynku A oraz w Biurze Obsługi Interesanta w budynku C. Uprawnionymi do skorzystania z programu są osoby fizyczne, które posiadają prawo własności lub zarządzające  nieruchomościami na terenie naszej gminy, na których znajduje się azbest. Do wniosku należy dołączyć:

– dokument potwierdzający prawo własności do przedmiotowej nieruchomości, gdzie znajduje się azbest (np. kopia aktu notarialnego),

– zgodę właściciela nieruchomości, z której azbest ma zostać zabrany (w przypadku, gdy zgłaszający posługuje się innym tytułem prawnym niż prawo własności, np. współwłasność małżeńska, wtedy potrzebna jest jeszcze osobna zgoda małżonka),

–  oświadczenie o pomocy de minimis, gdy wnioskodawca to osoba prowadząca działalność rolniczą,

– pełnomocnictwo, w przypadku działania przez pełnomocnika.

Dodatkowo warto pamiętać, że program obejmuje także demontaż wyrobów azbestowych
z nieruchomości, zatem sami możemy zdecydować, czy będzie to odbiór złożonych wcześniej płyt azbestowych, czy może zdemontowanie płyt lub innych form, znajdujących się np. na budynkach gospodarczych.  Przypominamy, że likwidacja azbestu jest bezpłatna, razem z Powiatem Poznańskim oraz NFOŚiGW dokładamy starań, aby co rok umożliwić likwidację wyrobów zawierających azbest, którego na terenie naszej gminy jest około 1 687 465 kg.  Firma odbierająca wyroby azbestowe zostanie wyłoniona przez Starostwo Powiatowe w drodze przetargu, a sam odbiór azbestu nastąpi w okresie sierpnia i września. Wnioski można składać do 15 lipca 2020 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy
w Rokietnicy, w razie wątpliwości zachęcamy Państwa do kontaktu z Referatem Ochrony Środowiska pod nr 61 89 60 631 lub poprzez e-mail: kinga.kusa@rokietnica.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ