Nie spoczywamy na laurach. Przybroda zostanie skanalizowana

0
1452

Naszym priorytetem jest dbałość o środowisko naturalne, ale też o komfort i wysoką jakość życia Mieszkańców Gminy Rokietnica. Dokładamy wszelkich starań, by skanalizować 100% powierzchni gminy oraz zaopatrywać jej Mieszkańców w wodę w sposób zgodny z najwyższymi standardami. Rozpoczynamy zatem kolejne inwestycje w ramach zadań:

 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wytykami w miejscowości Przybroda, gm. Rokietnica” oraz „Przebudowa sieci wodociągowej ul. Mrowińska w miejscowości Przybroda, gm. Rokietnica”.

 

Przedmiotem projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wytykami w miejscowości Przybroda, gm. Rokietnica” jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z wytykami do posesji, rurociągów tłocznych oraz przepompowni ścieków w miejscowości Przybroda. W ramach niniejszego zadania wykonane zostaną 4 nowe pompownie ścieków.

 

Zadanie pn. „Przebudowa sieci wodociągowej ul. Mrowińska w miejscowości Przybroda, gm. Rokietnica” polegać będzie na włączeniu sieci wodociągowej w ulicy Mrowińskiej w miejscowości Przybroda z jednej strony do sieci wodociągowej w ulicy Kokoszczyńskiej, natomiast z drugiej do ulicy Za Torami w miejscowości Przybroda. Na sieci w ulicy Mrowińskiej ze względu na jej specyfikę zaprojektowano 4 hydranty podziemne o średnicy 80 mm. Długość projektowanej sieci w ulicy Mrowińskiej to 530,30 m.

 

Prace w ramach powyższych zadań zrealizuje firma FUR-BUD Joanna Furmaniak – Misiak, Karol Misiak Spółka Cywilna. Ich wartość umowna to 2 997 970,00 zł brutto.  W ramach budowy sieci kanalizacyjnej Spółka wystąpiła o pożyczkę do WFOŚiGW w Poznaniu na kwotę 2 291 700,00 zł netto. Na pozostałą część, tj. przebudowę sieci wodociągowej Przedsiębiorstwo będzie musiało zabezpieczyć własne środki w wysokości prawie 150 tys. zł netto. Okres gwarancyjny wyniesie 60 miesięcy. Zgodnie z założonym harmonogramem wszystkie prace mają się zakończyć w terminie do 31 października 2018 roku.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ