Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Rokietnica

0
910

Postępy inwestycyjne PUKu – zadanie „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Rokietnica”, realizowane dzięki dotacjom z EU ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

„Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z wytykami w miejscowości Napachanie, gm. Rokietnica”

 

Na placu budowy postępy widoczne gołym okiem. Roboty sieciowe zostały zakończone. Na miejscu są też wszystkie zawory podciśnieniowe. Aktualnie główne prace polegają na montażu skrzynek elektrycznych i uzbrojeniu studni. Powoli rozpoczyna się też proces ostatecznego odtwarzania stanu nawierzchni ulic. Całość prac ma się zgodnie z harmonogramem zakończyć na koniec 2017 roku. Wówczas też zaistnieje możliwość przyłączenia się do sieci.

 

„Modernizacja systemu transportu ścieków – budowa kolektora tłocznego ścieków Zmysłowo – Bytkowo, gm. Rokietnica”

 

Przedmiotem projektu jest budowa  pompowni ścieków w miejscowości Mrowino wraz z rurociągiem tłocznym, transportującym ścieki do oczyszczalni ścieków w miejscowości Bytkowo. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 2 710 125,68 zł brutto. Inwestycja będzie realizowana przez wybraną w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego firmę KANWOD, Wodociągi, kanalizacja, budownictwo, Wiesław Tarczyński z ceną 2 737 245,08 zł brutto i okresem gwarancji 60 miesięcy. Umowę podpisano 5 września br. Wszystkie prace mają się zakończyć do dnia 29 grudnia br.

 

Z końcem września zostanie też ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę Sieci kanalizacji sanitarnej na os. Spokojnym w miejscowości Rokietnica” orazSieci wodociągowej na os. Spokojnym w miejscowości Rokietnica”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ