Komunikat Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy

0
2071

Zawnioskuj o świadczenia na nowy okres

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy przypomina o konieczności składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z systemu wsparcia rodzin w nowym okresie 2017/2018. Są to następujące rodzaje świadczeń:

  • Świadczenia Rodzinne. Jeśli prawidłowo wypełniony wniosek złożymy do 31 sierpnia 2017 r., wypłata świadczeń za miesiąc listopad 2017 r. nastąpi do 30 listopada 2017 r. Jeśli prawidłowo wypełniony wniosek złożymy od 1 września do 31 października 2017r., wypłata za miesiące listopad i grudzień 2017 r. nastąpi do 31 grudnia 2017 r. Jeśli prawidłowo złożony wniosek złożymy od 1 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wypłata przysługujących od miesiąca złożenia wniosku nastąpi do 28 lutego 2018 r. Należy jednak pamiętać, że w przypadku złożenia wniosku później niż w listopadzie 2017 r. prawo do świadczeń rodzinnych zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.
  • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+. Jeśli prawidłowo wypełniony wniosek złożymy do 31 sierpnia 2017 r. wypłata świadczeń za miesiąc październik 2017 r. nastąpi do 31 października 2017 r. Jeśli prawidłowo wypełniony wniosek złożymy od 1 do 30 września 2017 r., wypłata za miesiące październik i listopad 2017 r. nastąpi do 30 listopada 2017 r. Jeśli prawidłowo wypełniony wniosek złożymy od 1 do 31 października 2017 r., wypłata za miesiące przypadające od października do grudnia 2017 r. nastąpi do 31 grudnia 2017 r. W przypadku złożenia wniosku od 1 do 30 listopada 2017 r. za miesiące przypadające od listopada 2017 r. do stycznia 2018 r. nastąpi do 31 stycznia 2018 r. Jeśli prawidłowo wypełniony wniosek złożymy od 1 do 31 grudnia 2017 r., wypłata przysługujących świadczeń od miesiąca złożenia wniosku nastąpi do dnia 28 lutego 2018 r. Należy jednak pamiętać, że w przypadku złożenia wniosków dotyczących wymienionych świadczeń później niż w październiku 2017 r. prawo do świadczenia wychowawczego (500+) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostanie ustalona od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

Wnioski w formie papierowej przyjmowane są w punkcie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy przy ul. Szkolnej 3A. Tam też otrzymamy formularze wniosków oraz konieczne informacje.

Wnioski można składać również za pośrednictwem platformy ePUAP na skrzynkę OPS: /OPS_Rokietnica/SkrytkaESP.

 

Rafał Michalski

kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Rokietnicy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ