Jubileusz „50 lat razem” naszych seniorów.

0
1294

Złote Gody w Gminie Rokietnica

„…Po cóż żyjemy, jeśli nie po to, by życie czynić łatwiejszym dla siebie nawzajem?”

George Eliot

Złote Gody to wyjątkowe święto dla par małżeńskich, które przez życie od pięćdziesięciu lat idą wspólnie, będąc dla siebie wsparciem, pociechą i bratnią duszą.

Złotym Jubilatom” – Państwu:

Genowefie i Ryszardowi Antkowiakom, Janinie i Ryszardowi Antoniewskim, Stanisławie i Ryszardowi Bączykom, Bogdanie i Stanisławowi Bąkom, Alinie i Zdzisławowi Burdom, Zofii i Józefowi Czapkom, Barbarze i Bronisławowi Dolacińskim, Janinie i Bronisławowi Galasom, Urszuli i Franciszkowi Jaszczukom, Urszuli i Stanisławowi Jerzewskim, Annie i Andrzejowi Kaczmarkom, Apolonii i Eugeniuszowi Kowalczykom, Helenie i Włodzimierzowi Kozłowskim, Stefanii i Stanisławowi Kozłowskim, Aleksandrze i Władysławowi Mielcarkom, Jadwidze i Władysławowi Natzelom, Danucie i Markowi Przynogom, Hannie i Zenonowi Szczepaniakom, Irenie i Walerianowi Szymańskim, Wiesławie i Ryszardowi Szymkowiakom,  Danieli i Marianowi Zarzyńskim

Prezydent RP – Andrzej Duda przyznał Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, będące wyrazem uznania i szacunku za przykład zgody, miłości i wierności małżeńskiej.

Aktu odznaczania Jubilatów – w imieniu Prezydenta RP – dokonał Wójt Gminy Rokietnica Pan Bartosz Derech, będący jednocześnie gospodarzem uroczystości.

Dostojni Jubilaci obdarowani zostali kwiatami oraz upominkami.

Naszym „Złotym Jubilatom” gratulujemy dotrzymania złożonej sobie przysięgi małżeńskiej i życzymy, aby dalsze lata wspólnego życia upływały w zdrowiu i szczęściu.

Monika Jackowiak
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ