Jak postępują roboty w Przybrodzie?

0
823

Mimo wcześniejszych nieporozumień na linii Wykonawca – pracownicy, problemów ze sprzętem, a także koniecznością przesunięcia trasy kanału w ul. Kolejowej, prace w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wytykami w miejscowości Przybroda, gm. Rokietnica” w miesiącu wrześniu i październiku ponownie ruszyły pełną parą. Poziom zaawansowania robót z końcem października wzrósł do 80%. 

Najważniejszym zadaniem w bieżącym miesiącu (listopad) jest zakończenie prac związanych z odtworzeniem nawierzchni w drogach powiatowych. Według deklaracji Wykonawcy wszystkie prace związane z budową kanalizacji w Przybrodzie powinny zostać ukończone do 31.12.2018.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia, głównie związane z komunikacją na w/w drogach.

Warto przypomnieć, że przedmiotem projektu jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i rurociągów tłocznych o łącznej długości 5370 m oraz czterech przepompowni ścieków.

Przedsięwzięcie o wartości 2 291 700 zł zostało sfinansowane z pożyczki umarzalnej w 25%,  udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

PRZEDSIĘWZIĘCIE

pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wytykami w miejscowości Przybroda, gm. Rokietnica”

dofinansowano ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ