POSADŹ I DBAJ O DRZEWA

0
861

Co nam dają drzewa? Są pięknym elementem przestrzeni, oczyszczają powietrze, chronią przed palącym słońcem w upalny dzień, dają materiał na budowę domu i smaczne owoce. Powodów, dla których warto chronić drzewa, jest zdecydowanie więcej – o czym należy pamiętać nie tylko w dniu 10 października, kiedy obchodzony jest Światowy Dzień Drzewa. Niestety bywa, że jesteśmy zmuszeni także je wyciąć. Również te stare – już dobrze zakorzenione i wyrośnięte. Bycie w zgodzie z naturą i działanie na jej rzecz wymaga jednak, by takie kroki podejmować z wielką rozwagą. Wtedy, gdy jest to uwarunkowane względami bezpieczeństwa, przebiegiem jakieś mocno kolidującej z drzewostanem inwestycji lub z uwagi na bardzo zły stan zdrowotny drzewa.

Usuwanie drzew na terenie Gminy Rokietnica jest uzależnione od wykonania nasadzeń rekompensujących ubytek zieleni w przyrodzie. Wie o tym każdy, kto zgłosił się do Urzędu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa. Jeżeli nasadzenia nie są wymagane, to tylko w nielicznych przypadkach, np.  wtedy, kiedy mamy do czynienia z drzewami obumarłymi w 100%. Zasada ta nie obowiązuje również w przypadku drzew usuwanych na podstawie zgłoszenia.

Nasadzenia stosujemy również w stosunku do drzew usuwanych z terenów publicznych lub dla zwiększenia estetyki poszczególnych miejscowości. Bardzo dobrym przykładem ostatnich nasadzeń jest wszystkim doskonale znany Plac „Rumpuciowy”, gdzie posadziliśmy 55 drzew lip i klonów, a to jeszcze nie koniec. Drzewa te w przyszłości mają zapełnić plac, tworząc widziane z lotu ptaka SERCE. Usunięte w tym miejscu jesiony stanowiły realne zagrożenie dla życia i zdrowia osób przebywających na terenie placu. Decyzja o ich usunięciu nie była łatwa, ale konieczna, co potwierdził w swojej decyzji Starosta Poznański.

W tym roku mamy zamiar posadzić docelowo na terenie Gminy grubo ponad 100 drzew. Pracownicy Referatu Ochrony Środowiska niejednokrotnie uczestniczą w akcjach sadzenia, służąc swoją wiedzą
i pomocą. Naszym sztandarowym przesłaniem jest akcja „POSADŹ NA SWOIM”, którą promujemy przy okazji Rokietnickich Integracji oraz Rumpucia. W trakcie tych imprez rozdajemy odwiedzającym nas mieszkańcom sadzonki drzew, krzewów i bylin.

Staramy się też na bieżąco uzupełniać nowo posadzone drzewka, które z różnych przyczyn, niezależnych od nas, obumarły. Wymieniamy zniszczone i uzupełniamy skradzione paliki przy nowych nasadzeniach. Na bieżąco usuwamy gałęzie chore i obumarłe.

Zadań jest wiele, a my staramy się je dobrze wykonywać. W swojej pracy pamiętamy więc zarówno o drzewach, jak i o mieszkańcach, a zwłaszcza ich bezpieczeństwie. Ważne jest dla nas, aby rekompensować ubytek każdego drzewa tak, aby w przyszłości Rokietnica nie kojarzyła się z betonem i asfaltem. Wycinki drzew ograniczamy zatem do niezbędnego minimum, zachęcając również Państwa do czynnego udziału w akcji – SADZENIA NA SWOIM.

Referat Ochrony Środowiska
UG Rokietnica

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ