ISO w Urzędzie Gminy Rokietnica

1
1665

Po raz kolejny możesz nas ocenić. Wystarczy wypełnić ankietę.

Certyfikat ISO  w Urzędzie Gminy  Rokietnica nie jest przyznawany raz na zawsze. Jego aktualizacja dokonywana jest raz na trzy lata przez audyt zewnętrzny uprawnionej jednostki certyfikującej. Corocznie przeprowadza się tzw. przeglądy wewnętrzne, obejmujące sprawdzenie utrzymania całego systemu zarządzania, nadzór nad dokumentacją, sprawdzenie dokonywanych w niej zmian. Każdorazowy audyt kończy raport zawierający spostrzeżenia, obserwacje i ewentualne niezgodności. Stosowanie systemów zarządzania jakością w urzędach wynika z rosnących oczekiwań mieszkańców, a nasz Urząd chce tym oczekiwaniom sprostać.  Dlatego po raz kolejny poddajemy się Państwa ocenie, zapraszając do wypełnienia anonimowej ankiety satysfakcji klienta oraz postawy etycznej urzędników. Będziemy prosić Państwa o jej wypełnienie w ciągu najbliższego miesiąca (do 20 marca 2017).

Wersja tradycyjna – papierowa ankiet dostępna w Biurze Obsługi Interesanta, w holu Urzędu oraz
u kierowników poszczególnych referatów.

Wersja elektroniczna dostępna bezpośrednio pod linkiem: http://rokietnica.pl/aktualnosci/iso-urzedzie-gminy-rokietnica/

Ścieżka dostępu: www.rokietnica.pl >zakładka aktualności>podmenu: ISO w Urzędzie Gminy Rokietnica.

 

Anna Garbicz

UG Rokietnica

1 KOMENTARZ

  1. Uściślając, corocznie przeprowadza się „audity wewnętrzne” oraz „przeglądy zarządzania”, a nie „przeglądy wewnętrzne”. W celu pokazania mieszkańcom sensu prowadzonych badań ich zadowolenia warto rozważyć publikację wyników przeprowadzonego badania, jak również wykorzystania jego wyników do doskonalenia w kolejnym roku ( np. poprzez włączenie do celów jakości lub wskaźników monitorowania procesów).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ