X – lecie Stowarzyszenia ROKTAR

0
871

18 czerwca 2018r minęło dokładnie 10 lat od utworzenia Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR. Zanim powstało, osoby z niepełnosprawnościami, z terenu Gmin Rokietnica i Tarnowo Podgórne, po skończonej edukacji pozostawały w domu, o ile rodzice nie szukali dla nich ośrodków w Poznaniu. Rodzice Moniki i Krzysztofa znaleźli wsparcie dla swoich dzieci w Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Amikus” na os. Rusa w Poznaniu,  gdzie codziennie, od 2001 roku dowozili je środkami komunikacji podmiejskiej i miejskiej na zajęcia  do  Warsztatu Terapii Zajęciowej. W 2007r. w październiku i listopadzie, właśnie to Stowarzyszenie, po rozmowach z Wójtem Gminy Rokietnica p. Bartoszem Derechem uzgodniło, że będzie starało się o dofinansowanie i poprowadzi zajęcia dla osób niepełnosprawnościami z terenu gminy Rokietnica. „Amikus” otrzymał dofinansowanie, z powiatu poznańskiego, na zajęcia terapeutyczne: rehabilitacyjne, manualno – plastyczne i choreoterapię, które odbywały się popołudniami 2 razy w tygodniu po 3h w Napachaniu. Zajęcia były również kontynuowane w roku 2008r. Rodzicom, którzy dowozili swoje dzieci na te zajęcia, zależało na tym, aby ich dzieci miały zorganizowany czas i dobrze czuły się w swoim gronie. Postanowili założyć własne Stowarzyszenie, aby móc w przyszłości utworzyć Warsztaty Terapii Zajęciowej takie jakie prowadziła p. Elżbieta Suterska, prezes Stowarzyszenia „Amikus” w Poznaniu.  Zaczęto prowadzić rozmowy z władzami Gminy Rokietnica, później z władzami Gminy Tarnowo Podgórne i tak 18.06.2008 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rokietnica odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR. Stowarzyszenie działa na terenie dwóch gmin , jak nazwa wskazuje ROK – Rokietnica i TAR – Tarnowo Podgórne. W komitecie założycielskim Stowarzyszenie byli wówczas: Andrzej Kawa, Zofia Michałek, Tomasz Mucha, Kazimierz Szulc i Małgorzata Wilga-Siemkowicz.   27.10.2008 r. Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego i mogło prawnie rozpocząć swoją działalność. Od listopada 2009r. zostało wpisane jako Organizacja Pożytku Publicznego.

Stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność od prowadzenia popołudniowych zajęć w Napachaniu. Były to zajęcia rehabilitacyjne, manualno – artystyczne, z rewalidacji, logopedii, arteterapii,  choreoterapii, teatroterapii, wikliny i Bocci. Dodatkowo odbywały się zajęcia  z hipoterapii oraz  zajęcia w wodzie w Ośrodku  Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu. Wszystkie te działania były współfinansowane przez Gminę Rokietnica, Gminę Tarnowo Podgórne, Powiat Poznański, Wielkopolski Urząd Wojewódzki.

Przez cały czas Zarząd, rodzice i członkowie Stowarzyszenia szukali lokalu na Warsztat i tak podczas debaty o zdrowiu, która odbyła się 20.09.2011r. w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne przedstawiciele Stowarzyszenia ROKTAR zgłosili zapotrzebowanie na lokal na Warsztaty Terapii Zajęciowej. Po spotkaniu p. Sołtys Baranowa Mieczysław Paczkowski zaproponował swój lokal na WTZ. Wynajęty lokal w Baranowie przy ul. Wspólnej 5 wyremontowano i przystosowano dla osób z  niepełnosprawnościami i  12.12.2011r. podpisano umowę ze Starostwem Poznańskim na prowadzenie WTZ.  W warsztacie zajęcia odbywają się w czterech pracowniach: Gospodarstwa Domowego, Technik Różnych, Wikliniarskiej, Komputerowo – Fotograficznej. Dodatkowo uczestnicy mają możliwość skorzystania z zajęć rehabilitacyjnych, które są prowadzone w sali rehabilitacyjnej, na basenie w „Lusowskim Zdroju” oraz na świeżym powietrzu.

Przez wszystkie te lata Stowarzyszenie ROKTAR bierze udział w różnych imprezach  w obu gminach m.in. Dni Gminy Tarnowo Podgórne, Rokietnica zaprasza Wielkopolan na Rumpuć w Rokietnicy, Wielkopolski Konkurs Koszy Wielkanocnych, Dożynki „U Księdza za Płotem” w Lusowie, Bieg Lwa w Tarnowie Podgórnym itp., gdzie na stoisku prezentujemy wyroby wykonane przez uczestników WTZ.

Podczas 10 lecia zmieniały się składy Zarządu, ale wszyscy zgodnie twierdzili, że cele Stowarzyszenia, są tak ważne, że nawet burze nie wpłynęły na jego działalność.

Dnia 18.06.2018 r. uroczyście obchodziliśmy 10 lecie działalności Stowarzyszenia ROKTAR, w świetlicy wiejskiej w Baranowie. Udział w uroczystości wzięli Wójtowie obu Gmin: Pan Bartosz Derech z Rokietnicy i  Pani Ewa Noszczyńska –Szkurat z Tarnowa Podgórnego. Obecni byli także Pan Tomasz Woźnica –Z-ca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, Pani Krystyna Semba wiceprzewodnicząca Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Powiatu Poznańskiego, Przewodniczący Rady Gminy i Radni z Gminy Rokietnica, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy, Sołtys Baranowa, Prezes Stowarzyszenia „Amikus” z Poznania, Siostry ze Zgromadzenia Urszulanek w Pniewach, Prezesi Stowarzyszenia ROKTAR, Dyrektor GOK i Biblioteki Gminnej w Rokietnicy, Prezes Rokietnickiego Ośrodka Sportu, przedstawiciele placówek oświatowych oraz przedstawiciele firm współpracujących ze Stowarzyszeniem. Podczas spotkania przedstawiłam prezentację z najważniejszych wydarzeń ilustrowaną zdjęciami. Uczestnicy Warsztatu przygotowali występ wokalny. Piotr Iwański zaprezentował się w swojej piosence „Blues Iwanka” do podkładu „Wehikuł czasu” zespołu Dżem. Kolejny utwór wykonali wspólnie Piotr Iwański i Krzysztof Sadek w towarzystwie chórku wszystkich uczestniczek, obecnych na spotkaniu. Ostatni utwór wokalny „ROKTAR ach to Ty…” zaprezentował Krzysztof Sadek. Piosenka ta powstała w WTZ, do utworu Marka Grechuty „Wiosna, ach to ty”, specjalnie na Jubileusz X-lecia  Stowarzyszenia. Niespodzianką dla gości była możliwość wzięcia udziału w zabawie „ROKTARiada”, podczas której zawodnicy odpowiadali na pytania dotyczące historii ROKTARu. Zwyciężyła drużyna Pani Wójt Tarnowa Podgórnego, w której zawodnikami byli mieszkańcy Gminy Rokietnica. Z okazji Jubileuszu Stowarzyszenie przygotowało pamiątkowe kalendarze na 2019 r., w których znalazły się zdjęcia ze wspólnych spotkań, wyjazdów Członków Stowarzyszenia. Kalendarze te zostały wręczone przybyłym gościom i Członkom Stowarzyszenia.

Było mi bardzo miło przyjąć wszystkie serdeczne życzenia i prezenty. Panu Wójtowi Rokietnicy dziękuję za blender, który będzie wykorzystywany podczas codziennych zajęć w pracowni Gospodarstwa Domowego, Panu Wójtowi Tarnowa Podgórnego za ufundowanie  jednodniowej wycieczki dla Stowarzyszenia, Prezesowi Rokietnickiego Ośrodka Sportu za przekazanie darowizny na rzecz Stowarzyszenia, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej w Rokietnicy za materiały plastyczne do Pracowni Technik Różnych oraz za wszystkie otrzymane kwiaty, słodkości. Dziękuję firmie Glutenex za tort jubileuszowy i Członkom Stowarzyszenia za ciasta i owoce. Wszystkim obecnym na spotkaniu dziękuję za dobre słowa i dotychczasową współpracę ze Stowarzyszeniem. Bardzo cenimy każdy gest oddany naszym podopiecznym. Będziemy dalej robić wszystko, aby Stowarzyszenie działało jeszcze lepiej, a osoby niepełnosprawne czuły się w nim dobrze, jak w domu.

 

 

Prezes Stowarzyszenia  Wanda Koralewska

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ