Wspomnienie o śp. Kazimierzu Nowaku

0
1133

Droga życiowa śp. Kazimierza Nowaka rozpoczęła się 25 lutego 1934r. w Boruszynie, gmina Połajewo, gdzie się urodził, wychowywał i uczęszczał do szkoły. Przygotowując się służby w zawodzie nauczyciela, wychowawcy ukończył między innymi Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, a w 1978 r.  Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie uzyskując tytuł magistra. Pierwszą  pracę na krótko podjął w 1954r. w szkole podstawowej we Wrączynie jako nauczyciel, a już w listopadzie został powołany do odbycia 2-letniej służby wojskowej.

 Od 1956 r. związał się zawodowo z Państwowym Zakładem Wychowawczym Dzieci Niewidomych w Owińskach, przekształconym ostatecznie w Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, gdzie pracował do sierpnia 1981r. najpierw jako wychowawca internatu, później nauczyciel, a od września 1972 r. piastował funkcję dyrektora szkoły.

Z dniem 1 września 1981r. rozpoczął pracę w Zespole Szkół Rolniczych w Rokietnicy, przekształconym w roku 2000 w Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych najpierw jako kierownik internatu, następnie wieloletni wicedyrektor i na zakończenie swojej kariery zawodowej dyrektor Zespołu w latach 1998-2003 r. Jego dorobek zawodowy to w sumie, aż 49 lat pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Było mi dane pracować z kolegą Kazimierzem Nowakiem przez 11 lat. Wspólnie podczas Jego 5-letniej kadencji prowadziliśmy Zespół Szkół w Rokietnicy. Zawsze można było na Niego liczyć, jego wsparcie, empatię, życzliwość  i doświadczenie oraz ogromną dbałość o relacje międzyludzkie.

Człowiek o wysokiej kulturze osobistej, niezwykle zaangażowany w rozwój szkoły, znakomity wychowawca, nauczyciel, dyrektor. Laureat wielu odznaczeń i nagród m. in. w 1972r. nagroda II stopnia Ministra Oświaty i Wychowania, w 1974 Złoty Krzyż Zasługi, w 1976r. Medal Komisji Edukacji Narodowej i wielokrotnie nagroda Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

            Śp. Kazimierz Nowak, którego pożegnaliśmy 22.03.2020 r. na cmentarzu w Boruszynie na zawsze pozostanie w pamięci i sercach Tych Wszystkich, którzy spotkali Go na swojej drodze życiowej.

  Spoczywaj w Pokoju!

Wojciech Kaczmarek Dyrektor ZS im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułZaczytana Rokietnica
Następny artykuł#KartkaDlaMedyka

ZOSTAW ODPOWIEDŹ