Uwaga, przedsiębiorcy!

0
1076

Zdublowane wpisy w CEIDG

W przypadku, gdy przedsiębiorca posiada wiele wpisów „aktywnych” (zdublowane wpisy), powinien wykreślić ten/te wpisy, które są niepoprawne, tak by w CEIDG pozostał tylko jeden „aktywny”
(art. 203 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej).

Przedsiębiorca powinien dokonać tej czynności w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie „Konstytucji biznesu” (ustawa weszła w życie 30 kwietnia 2018 r.). Po upływie ww. terminu CEIDG automatycznie wykreśli wszystkie wpisy przedsiębiorcy, który posiada więcej niż jeden wpis „aktywny”.

 

Lota Ewa

Urząd Gminy w Rokietnicy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ