Trwa akcja „SPRAWDZIMY CZYM PALISZ W PIECU”

0
723

Jak już informowaliśmy wcześniej, funkcjonariusze Policji oraz pracownicy Urzędu Gminy w Rokietnicy rozpoczęli w 2015 roku przeprowadzanie kontroli na posesjach, mających na celu ustalenie, czy w domowych kotłach c.o. są palone śmieci.

Spalanie odpadów w domowych kotłach c.o. jest źródłem trujących i rakotwórczych związków chemicznych. Obecnie obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w urządzeniach do tego nieprzystosowanych. Prowadzone kontrole mają wykazać, czy mieszkańcy wrzucają do swoich pieców śmieci i odpady.

Podjęta przez Wójta Gminy Rokietnica decyzja o zintensyfikowaniu kontroli budynków opalanych paliwami stałymi, głównie w celu wykluczenia stosowania nielegalnych praktyk spalania odpadów okazała się „strzałem w dziesiątkę”.

W związku z dużym odzewem mieszkańców na nasze apele zamieszczone wcześniej
w „Rokickich Wiadomościach” udało się sprawnie namierzyć kilka nieruchomości, w których rzeczywiście dochodziło do łamania przepisów ustawy o odpadach. Z przeprowadzonych kontroli wynika jasno, że do spalania odpadów dochodziło w części kontrolowanych posesji. I było to spowodowane głownie niewiedzą i niską świadomością ekologiczną właścicieli.

Policjanci wraz z pracownikami urzędu, działając na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, mogą wchodzić na teren nieruchomości i przeprowadzać kontrole przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska, w tym pobierać próbki
z palenisk celem ich zbadania na zawartość określonych związków wskazujących na spalanie odpadów. Najczęściej jednak już same oględziny kotłowni i pieców na kontrolowanych posesjach wystarczą do stwierdzenia, czy w kotłach c.o. spalane są śmieci.

Pracownicy Referatu Ochrony Środowiska oraz Policjanci z Posterunku w Rokietnicy, prowadząc działania kontrolne, równolegle informowali właścicieli budynków o szkodliwym działaniu spalania odpadów poza instalacjami do tego celu przygotowanymi i przystosowanymi.

Najczęściej spalaniu ulegają odpady typu: kartony, papier, mieszane materiały z opakowań (tworzywa sztuczne – plastik), stare meble. Ważną rolę odgrywa tu temperatura spalania. Jeżeli jest niewłaściwa (zbyt niska), w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe.

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego ponawiamy nasz apel do mieszkańców o zgłaszanie każdego przypadku palenia odpadów. Poniżej podajemy przydatne numery telefonów.

Nie bądźmy obojętni w takich sytuacjach, pamiętajmy, że szkodliwe substancje z naszych kominów trafiają wprost do naszych płuc.

 

Urząd Gminy w Rokietnicy Referat Ochrony Środowiska tel. 61 896 06 16 lub 61 896 06 11

Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym tel. 61 841 48 60

Posterunek Policji w Rokietnicy tel. 61 841 34 02

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ