Jesienne porządki? OK! Ale bez PALENIA liści i gałęzi.

0
923

Urząd Gminy w Rokietnicy przypomina, że na terenie gminy Rokietnica obowiązuje zakaz spalania tzw. odpadów zielonych (pozostałości roślinnych).

Powodem wprowadzenia zakazu jest fakt, że w gminie działa system selektywnego zbierania i odbierania odpadów zielonych. Odbieramy je bezpośrednio spod posesji w okresie od kwietnia do listopada oraz przez cały rok (3 dni w tygodniu) w PSZOKu, czyli Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Znaczy to tyle, że osoby, które pielęgnują swój ogródek, działkę itp. nie mogą rozpalać ogniska, by pozbyć się liści, gałęzi czy trawy.

A wszystko to za sprawą ustawy o odpadach, która to dopuszcza spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami do tego służącymi, ALE TYLKO NA TERENACH NIE OBJĘTYCH ICH ZBIÓRKĄ. W przypadku Rokietnicy zbiórką odpadów zielonych jest objęta cała gmina.

Takie odpady nie powinny również trafiać do zwykłych pojemników na śmieci. Pozbyć się ich można na trzy sposoby: poprzez kompostowanie, przekazanie w specjalnych workach firmie odbierającej odpady komunalne bądź zawieźć do PSZOKu.

Osoba, która pali odpady zielone w ogródku, na działce, może zostać ukarana mandatem nawet w wysokości 500 zł.

Zasady prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami, w tym odpadami zielonymi, określone zostały w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rokietnica.

Przydatne informacje:

PSZOK – Bytkowo ul. Topolowa 6

Czynny: wtorek i czwartek 11 – 17 oraz sobota 9 – 14

Worki na odpady zielone można odbierać w dniach i godzinach pracy PSZOK oraz PUK Sp. z o.o.

Zachęcamy do skorzystania z zaproponowanych udogodnień.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ