Strefa przemysłowa w Mrowinie z nową drogą

0
1004
DCIM100MEDIADJI_0088.JPG

UG Rokietnica 1 marca 2017r. ogłosiło przetarg na budowę ul Towarowej w Mrowinie. Standard tożsamy z przeznaczeniem i jednocześnie docenienie znaczenia tego obszaru przynoszącego gminie Rokietnica tylko z racji podatku, ok. 600 000,00 zł rocznie, to bezsprzeczne argumenty przemawiające za tą inwestycją. Jej koszt wyceniono w budżecie na 1,5 mln zł.

Tereny aktywizacji gospodarczej to dla struktury budżetu ważne źródło dochodów i przesłanka dalszego rozwoju. Rzecz w tym, by tworzone i wyposażane były z głową. Na w większości mieszkaniowej mapie gminy Rokietnica tych miejsc, które w dokumentach planistycznych zaznaczono kolorem fioletowym, nie ma wiele. Tych zaś, niekolidujących wcale z terenami budownictwa mieszkaniowego, można wskazać zaledwie dwa: w Sobocie i właśnie w Mrowinie. Te ostatnie posiadają kilka istotnych atutów: położenie za wsią, bezpośredni zjazd na zmodernizowaną, także pod kątem funkcjonowania istniejących tu firm, drogę wojewódzka 184, bliskość węzła Napachanie łączącego strefę przemysłową poprzez trasę S11 z autostradowymi ciągami komunikacyjnymi o krajowym, ale także międzynarodowym znaczeniu.

Strefa przemysłowa w Mrowinie została usankcjonowana planistycznie w 2006 r. Uchwalony wtedy, po dwóch latach procedury plan miejscowy, rozpoczął proces uaktywniania tych terenów przez kolejnych przedsiębiorców. To tu m.in. działają dwie drukarnie, wytwórnia betonu i zakład drogowy, zakład wózków widłowych, przedsiębiorstwo produkujące lekkie konstrukcje stalowe, zajmujące się skupem zbóż, produkujące dodatki do żywności, prowadzące wynajem powierzchni biurowych. Warto dodać, że wiele z nich powstając skorzystało z unijnego dofinansowania, w tym jeszcze ze środków przedakcesyjnych (SAPARD).

Gruntowa do tej pory ul. Towarowa nie odpowiada standardom niezbędnych dla ruchu ciężarowego, który, przy takim profilu terenu i podstawowej działalności firm, jest codzienną koniecznością. W roku 2016, po konsultacjach z mieszkańcami, powstał projekt tej drogi. Umieszczone zaś na rok 2017 środki w budżecie pozwoliły ogłosić przetarg. W ramach inwestycji na ul. Towarowej i związanej z nią integralnie ul. Przemysłowej, wybudowana zostanie jezdnia o nawierzchni bitumicznej i szerokości 6,00m, która w ul. Towarowej poszerzona zostanie o jednostronny pas postojowy z betonowej kostki brukowej i szerokości 3m. No końcu ul. Towarowej powstanie plac do zawracania w kształcie ronda, natomiast na końcu ul. Przemysłowej – tymczasowy prostokątny plac do zawracania o nawierzchni z płyt ażurowych. Droga zostanie odwodniona i wyposażona w oświetlenie.

Otwarcie ofert zaplanowano na 17 marca, zaś termin zrealizowania zadania na  30 wrzesień 2017 roku.

D.P.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ