Sprostowanie

0
908

W numerze 5/2017 „Rokickich Wiadomości” (str.6), w artykule zapowiadającym geodyskusję na temat zagospodarowania terenów tzw. Rokietnicy Centrum, w schemacie przedstawiającym chronologię wydarzeń związanych z procedowaniem mpzp dla tych terenów, mylnie zamieszczono datę związaną z wyłożeniem mpzp do publicznego wglądu. Przepraszamy wszystkich Czytelników i jednocześnie informujemy, że niezbędna informacja w powyższym zakresie zostanie podana do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Referat Zagospodarowania Przestrzennego UG Rokietnica

ZOSTAW ODPOWIEDŹ