Rokietnickie Wierzby wręczone

0
1244

Pełen emocji, wspomnień i doskonałej muzyki koncert zespołu PERFECT był tradycyjnym podsumowaniem roku w Gminie Rokietnica. Jego nieodłącznym elementem już od dziesięciu już jest uroczystość wręczenia statuetek Rokietnickiej Wierzby tym, którzy wyróżniając się w jednej z trzech honorowanych kategorii, są przede wszystkim bliscy sprawom mieszkańców. Oddają im bowiem to, co materialnie niewymierne:
bezinteresowność, serce, dobroć, odwagę, pracowitość, nietuzinkowość i pasję. Dokładnie tak, jak skromna, ale bardzo piękna i oryginalna statuetka wierzby o strzelistych
gałęziach bijących prosto z wnętrza krągłego pnia ku górze.
Tegoroczni laureaci to:
W kategorii SPOŁECZNIK
• Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Pod Kasztanem” Gromadzi osoby z całej gminy, a jest ich prawie 60. Celem stowarzyszenia jest zaspokajanie potrzeb członków w obszarze
kulturalno-oświatowym i rekreacyjnym, łącząc rozrywkę z odpoczynkiem. Seniorzy wspólnie obchodzą święta oraz inne uroczystości. Jeżdżą na wycieczki, organizują
pikniki, na których spotykają się całymi rodzinami. Uczestniczą w imprezach na terenie gminy Rokietnica. W stowarzyszeniu działa zespół wokalny, który spotyka się na cotygodniowych próbach. Śpiewacy z sukcesami uczestniczą w przeglądach i festiwalach.
Są przykładem aktywności i działania ze wszystkimi i dla każdego. Wbrew stereotypowej opinii dotyczącej seniorów „w stanie spoczynku”.
W kategorii OSOBOWOŚĆ
• Ks. Tadeusz Lorek
W lipcu 2009 roku został proboszczem parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla Wszechświata w Rokietnicy. Już na początku posługi wybudował kaplicę na cmentarzu parafialnym, a także zadbał o zagospodarowanie terenu na cmentarzu i wokół niego.
Jego głównym zadaniem była rozbudowa kościoła parafialnego, która zakończyła się w czerwcu 2016 roku. W tym samym miesiącu za swoją działalność i wzorową posługę
został mianowany przez arcybiskupa Stanisława Gądeckiego na kanonika. Proboszcz rokietnickiej parafii jest człowiekiem życzliwym, zaangażowanym w sprawy parafian,
nigdy nie odmawiającym pomocy potrzebującym. Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym gminy Rokietnica. Współpracuje ze szkołami i gminnymi instytucjami, pomaga w organizacji uroczystości. Dla dobra parafian rozszerzył działalność zespołu
Caritas.
W kategorii SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU
• Beata Dolska
Dyrektor Poznańskiego Banku Spółdzielczego Oddział w Rokietnicy. Aktywnie współpracuje z gminnymi placówkami oświatowymi oraz spółkami gminnymi.
Chętnie wspiera lokalne inicjatywy kulturalne i sportowe. Dba o ciągły rozwój banku oraz potrzeby klientów. Wypełnia misję banku, którą jest dostarczanie klientom niezbędnych usług finansowych na jak najlepszym poziomie i po konkurencyjnych cenach w celu osiągania przez nich sukcesów gospodarczych i osobistych. Bank Spółdzielczy wspiera liczne lokalne inicjatywy. Współpracuje z biblioteką gminną, sponsoruje m.in. rajd rowerowy i Rokietnicki Rumpuć. Perfekcyjna ROSgwiazdka, bo taką nazwę nosiło kolejne rokietnickie sylwestrowo-noworoczne spotkanie, był także świętem najstarszej gminnej spółki – Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. Dostojna 20-latka, na
przekór świętowanemu wiekowi, to firma na wskroś nowoczesna z najważniejszym potencjałem – prawie siedemdziesięcioosobową załogą. Siedmioro spośród niej: Krystyna Bajerlein, Jan Nosal, Stefan Grupka, Jan Nosal, Piotr Krzysko, Bogdan Kasprzak,
Andrzej Rączkiewicz, przy dźwiękach melodii z filmu „Siedmiu wspaniałych” wykonanej przez Rokietnicką Orkiestrę Dętą, zostało wyróżnionych pamiątkowymi statuetkami
– w podziękowaniu za udział w tworzeniu profilu firmy i jej największych sukcesach od samego początku. To także ten początek znalazł swoje należne miejsce podczas uroczystości. Dzięki tym, którzy kiedyś, na starcie samorządowej
drogi, wykazali odwagę i podjęli decyzję o powstaniu spółki. Prezes Bogdan Małecki dziękował więc pomysłodawcom ówczesnym gminnym władzom: wójt Ewie Dalc, Zarządowi Gminy: Teresie Fliegier, Józefowi Gawronowi i Leszkowi Malyszce oraz pierwszemu prezesowi spółki – Januszowi Filipiakowi. A potem była muzyka i niezawodna publiczność. Zasłuchana, analizująca niezrównane teksty piosenek zespołu PERFECT i poezję dźwięków z taką pasją i estradowym doświadczeniem przekazanych publiczności.
To był KONCERT. A my, ponownie, chcieliśmy być sobą.

D.P.
Organizatorzy i partnerzy koncertu Perfekcyjna ROSgwiazdka: Urząd Gminy w Rokietnicy, Rokietnicki Ośrodek Sportu, Gminny Ośrodek Kultury i Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych serdecznie dziękują wszystkim za obecność. W sposób szczególny zaś za pomoc:
• Rokietnickiej Orkiestrze Dętej pod batutą Zbyszka Starosty
• Policji i strażakom z JOSP w Rokietnicy i OSP w Przybrodzie
• Arturowi Lisiakowi Cukiernia „U Kamilka”
• Małgorzacie Karpiczak-Ostrowskiej Kwiaciarnia „Zakątek” w Kiekrzu
• Józefowi Gawronowi restauracja „Pod Gruszą” w Rokietnicy.
Do zobaczenia za rok.