Pierwsze środki unijne dla rokietnickich szkół zostały przyznane

0
1646

10 marca 2017 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego opublikował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dla Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Złożony przez Gminę Rokietnica wniosek „MŁODZI NOBLIŚCI Z ROKIETNICY – kompleksowy program wsparcia edukacji w Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy”, uzyskał 114 punktów i jako drugi w kolejności projekt z terenu powiatu poznańskiego został wybrany do dofinansowania.

Warto przypomnieć, że jest to tzw. projekt „miękki”” czyli taki, który pozwala na wsparcie zajęć edukacyjnych, organizację zajęć dodatkowych, pomoc dla uczniów z dysfunkcjami oraz tych szczególnie uzdolnionych, możliwość przeprowadzenia kursów dla nauczycieli. To jednak przede wszystkim projekt zintegrowany tzn. taki, którego będzie można zrealizować w nowym obiekcie szkoły. Jest nim budowane właśnie skrzydło przy Gimnazjum w Rokietnicy. I waśnie na to zadanie Gmina Rokietnica złożyła drugi, tzw. „twardy” wniosek, który czekając na swoją ocenę merytoryczną (formalną już pozytywnie przeszedł), dzięki zakwalifikowaniu do dofinansowania nierozłącznie z nim związanego projektu miękkiego, wyraźnie zyskał.

Pula unijnych środków, które Gmina Rokietnica otrzyma na organizację zajęć dla uczniów rokietnickiej szkoły to kwota 387 340,00 zł. Start projektu zaplanowano na wrzesień 2017 r., zaś zakończenie – na sierpień 2018. Ich miejscem będzie m.in. budujące się właśnie skrzydło przy gimnazjum w Rokietnicy. Na ten obiekt walczymy o dofinansowanie unijne w kwocie 4 000 000,00 zł. Ogłoszenie list rankingowych ma nastąpić już wkrótce.

Drugi ze złożonych wniosków „miękkich” – dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Napachaniu i SP w Rokietnicy – to projekt niezintegrowany. Mogliśmy bowiem przygotować tylko jedne o takim statusie. Dla nich środki zabezpieczano w ramach tzw. puli ogólnej – stąd wyznaczony próg dostępowy na poziomie 115 punktów. Nie oznacza to bynajmniej, że projekty z punktacją niższą zostały przygotowane niepoprawnie. Wniosek „SZKOŁY MARZEŃ” – kompleksowe wsparcie edukacji w Szkole Podstawowej w Rokietnicy oraz w Zespole Szkolno-przedszkolnym w Napachaniu”, z wynikiem 113,5 punktów jest na tzw. liście rezerwowej. Oceniony pozytywnie i niewybrany do dofinansowania z  powodu wyczerpania alokacji środków, daje możliwość wnoszenia o weryfikację przydzielonych punktów. Będziemy walczyć, by zakończyła się pomyślnie.

Tymczasem trwa inwestycja pn. „Rozbudowa Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy”. Zakończono budowę instalacji zewnętrznych (przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej). Obecnie montowana jest szklana fasada budynku. Kontynuowane są roboty sanitarne i elektryczne. Rozpoczęto tynkowanie ścian wewnętrznych i roboty związane z wykonaniem elewacji. W najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie montażu instalacji ogrzewania podłogowego oraz roboty posadzkowe. Wkrótce ogłosimy też przetarg na wyposażenie budynku. Otwarcie obiektu planowane jest z pierwszym dzwonkiem nowego roku szkolnego 2017/2018.

D.P

ZOSTAW ODPOWIEDŹ