Nowe laptopy trafią do szkół w Rokietnicy i Napachaniu

0
1618

Gmina Rokietnica 27 kwietnia 2020 r. podpisała umowę o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Piorytetowa I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu pn. Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. W jej ramach uzyskano dofinansowanie w wysokości 79 994,00 zł. Dzięki otrzymanej dotacji zostanie kupionych 28 laptopów, które trafią do dwóch szkół podstawowych – w Rokietnicy i Napachaniu. Sprzęt umożliwi zdalną edukację uczniom, których sytuacja rodzinna i materialna uniemożliwia aktywne włączenie się w codzienne zajęcia szkolne.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie, zamiast w szkolnych ławach, zasiadają przed monitorami komputerów. Wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe. Przekazane komputery im to umożliwią.

Anna Garbicz
Samodzielne Stanowisko ds. ds. Funduszy Zewnętrznych
UG Rokietnica

ZOSTAW ODPOWIEDŹ