Naszym priorytetem jest ochrona środowiska.

0
808

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie zazwyczaj kojarzone jest wyłącznie z zaopatrzeniem w wodę oraz odbiorem ścieków i odpadów komunalnych. To oczywiście lwia część naszej działalności, z którą jednak wiąże się szereg zadań i obowiązków dodatkowych. Stały rozwój infrastruktury, jej utrzymanie i eksploatacja wymaga zaangażowania i współpracy wielu osób. Dlatego funkcjonujące w Spółce działy ściśle ze sobą kooperują, by jak najlepiej wypełniać naszą misję realizacji zadań użyteczności publicznej w ramach gospodarki komunalnej zgodnie z proekologicznymi standardami.

Każdy z działów: Obsługi Klienta, Eksploatacji SUW i Sieci Wodociągowej, Utrzymania Porządku i Konserwacji Zieleni, Dział Odbioru Odpadów Komunalnych, Dział Wykonawstwa Inwestycyjnego, Dział Innowacyjno – Inwestycyjny oraz Dział Oczyszczalni, Przepompowni Ścieków i Kanalizacji adaptuje proekologiczne standardy do założeń i specyfiki swojego funkcjonowania. Złożoność procesów i zadań realizowanych w poszczególnych komórkach zainspirowała nas do stworzenia cyklu artykułów, w których postaramy się przybliżyć Państwu to, czym na co dzień się zajmujemy, wypełniając naszą misję. Serię otwieramy charakterystyką Działu Utrzymania Porządku i Konserwacji Zieleni – stosunkowo młodej komórki, której praca bezpośrednio przekłada się na estetykę i bezpieczeństwo naszego otoczenia.

Skwery, pasy i pobocza dróg gminnych, chodniki, wiaty przystankowe, place zabaw – to elementy wspólnej przestrzeni, które wymagają wielu zabiegów porządkowych i konserwacyjnych. Dlatego Dział Utrzymania Porządku i Konserwacji Zieleni PUK, w zależności od pory roku, dokłada wszelkich starań, by były czyste i bezpieczne dla dobra całej lokalnej społeczności. Mamy obowiązki sezonowe, takie jak koszenie, wykaszanie, zamiatanie ulic. Usuwamy chwasty z przestrzeni przy chodnikach, skwerach, wiatach przystankowych. Gdy zaistnieje potrzeba jesteśmy gotowi walczyć z niebezpieczną florą. J Naszym zadaniem okołorocznym jest dbałość o pojemniki przy wiatach przystankowych i ich otoczenie. Śmietniki przyuliczne opróżniamy dwa razy w tygodniu, niestety śmieci zalegających poza koszami wciąż jest całe mnóstwo, co bardzo nas martwi. Wszak o wspólną przestrzeń powinniśmy troszczyć się razem… Przykre są dla nas również akcje likwidacji dzikich wysypisk, których pojawia się coraz więcej. Pilnujemy też, by Milusińscy mogli odpoczywać i bawić się na czystych, ale nade wszystko bezpiecznych placach zabaw. Jesienią grabimy i usuwamy opadające z przyulicznych drzew liście. Przycinamy gałęzie, robimy opryski na rosnących drzewach i krzewach oraz dokonujemy kolejnych nasadzeń. Zimą wyjeżdżamy piaskarką i pługiem. Naszą główną motywacją są Mieszkańcy Gminy Rokietnica, ich oczekiwania i potrzeby. Jesteśmy w stałym kontakcie z Sołtysami poszczególnych Sołectw. Czekamy na sygnały z zewnątrz i wciąż się udoskonalamy, zarówno sprzętowo, jak i kadrowo, by kompleksowo wykonywać nasze obowiązki. Jesteśmy wdzięczni zarówno za słowa wsparcia, sugestie i pytania, jak i konstruktywną dyskusję, z której wyciągamy wnioski, by pracować jeszcze efektywniej.

Odpowiedzialność za wspólnotę i świadomość potrzeby dbałości o otoczenie kształtowana jest od najmłodszych lat. Dlatego też Dział Utrzymania Porządku i Konserwacji Zieleni w roku szkolnym 2016/2017 zrealizował plan edukacji ekologicznej w najmłodszych klasach szkół podstawowych. Do starszych dzieci kierujemy propozycje udziału w konkursach i akcjach promujących proekologiczny tryb życia. Staramy się pobudzić ekologiczną ciekawość i świadomość wśród dorosłych. Zapraszamy do współpracy ciekawych, charyzmatycznych ludzi, dla których proekologiczne wartości są ważne i potrzebne. Wychodzimy z założenia, że najlepszą nauką jest pozytywne naśladownictwo. Nasze działania z założenia nastawione są na obecność wszędzie tam, gdzie potrzebne są fachowość i wiedza. Jesteśmy obecni wśród Mieszkańców podczas akcji, imprez i wydarzeń, które są dla nas okazją, by zaprezentować, iż życie w zgodzie z proekologicznymi standardami nie jest wcale trudne, a korzyści są wieloaspektowe. Jesteśmy zwolennikami konstruktywnej praktyki i zachęcamy do korzystania z bazy naszych doświadczeń.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ