Zmiany organizacyjne w Urzędzie uproszczą kontakt

0
896

Niezbędne nazewnictwo urzędowe nie zawsze jest przyjazne dla korzystających z usług publicznych klientów. Słowne łamigłówki zaburzające sens działania i komunikatywność nie tylko utrudniają orientację, ale przede wszystkim łamią podstawową zasadę działania administracji – jej bezpośredniość i dostępność. Stąd od 1 lutego 2017 r. w Urzędzie Gminy Rokietnica zostały wprowadzone regulaminowe zmiany.

Nie modyfikują one palety załatwianych spraw, obowiązujących powszechnie przepisów i procedur, czy towarzyszących im formalnych druków. Są jednak po to, by wchodzący do Urzędu klient nie czuł się zagubiony i zdominowany koniecznością dopasowywania swojej sprawy do dziwnie brzmiących stanowisk pracy, mających swe źródło często w czasach „bezpowrotnie minionych”.

Pierwsza zmiana dotyczy nazewnictwa działu zajmującego się szeroko rozumianym planowaniem gminnej przestrzeni. Teraz, zamiast Referatu Rozwoju Gospodarczego, jest to bardziej adekwatnie brzmiący Referat Zagospodarowania Przestrzennego. To tutaj prowadzone są procedury miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wydawane warunki zabudowy czy decyzje dotyczące inwestycji celu publicznego. Tutaj także można zapytać o przeznaczenie danej działki, terenu, wystąpić o wydanie decyzji podziałowej.

Kolejna zmiana wychodzi naprzeciw zadaniu, które jako gmina od 1 stycznia 2017 r. prowadzimy samodzielnie – organizacji sytemu zagospodarowania odpadów komunalnych. Z przedziwnie brzmiącego Referatu Gospodarki Rolnej i Współpracy Środowiskowej został wydzielony nowy dział – Referat Ochrony Środowiska. Mieszkaniec złoży tutaj deklarację śmieciową, otrzyma informację na temat utrzymania czystości i porządku w gminie, opieki nad zwierzętami, uzyska decyzję środowiskową, informację na temat gospodarki ściekowej, ochrony wód i powietrza, wycinki drzew, rekultywacji i ochrony gruntów rolnych i leśnych, opieki nad zwierzętami.

Pozostała część spraw dawnego Referatu Gospodarki Rolnej i Współpracy Środowiskowej, związana z gospodarką nieruchomościami komunalnymi (grunty i lokale – dzierżawa, najem, służebność, sprzedaż), dodatkami mieszkaniowymi i energetycznymi, działalnością gospodarczą, rolniczą akcyzą czy problematyką rozwiązywania problemów społecznych oraz ochroną zdrowia, można będzie załatwić w Referacie Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego.

Zachęcamy do korzystania z usług Biura Obsługi Interesanta. To tutaj, przez cały ośmiogodzinny czas działania Urzędu, macie Państwo możliwość złożenia podstawowych druków, wniosków, uzyskania wstępnego pakietu informacji. Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany przyczynia się do usprawnienia obsługi i podniosą poziom satysfakcji ze świadczonych przez Urząd usług publicznych.

Więcej na www.rokietnica.pl zakładka KONTAKT oraz JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ oraz GMINA > URZĄD GMINY

Danuta Potrawiak

Sekretarz Gminy Rokietnica

ZOSTAW ODPOWIEDŹ