Nowa Taryfa za dostawę wody i odbiór ścieków !

0
2655

Zgodnie z nowym Prawem Wodnym oraz Ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków …,  wszystkie przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne w całej Polsce zostały zobligowane w terminie do 12.03.2018, złożyć wnioski o zatwierdzenie wyliczonej zgodnie z nowymi przepisami taryfy za wodę i ścieki do powołanego od 01.01.2018 organu regulacyjnego Wody Polskie. W dniu 16.05.2018 do siedziby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. wpłynęła decyzja Dyrektora RZGW Wody Polskie w Poznaniu zatwierdzająca wysokość wnioskowanej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Rokietnica. Poniżej przedstawiamy taryfę obowiązującą od 1 czerwca 2018 do 31 maja 2019 roku.    

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 

od 1 czerwca 2018 do 31 maja 2019 roku

Oznaczenie grupy Opis taryfowej grupy odbiorców Cena Brutto    [ w zł/m³] Stawka opłaty abonamentowej Brutto
[w zł/m-c]
Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi lub celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich
G1 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków 4,77 6,33
G2 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków 4,77 4,37
G3 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych i rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego 4,77 3,92
G4 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych i rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego 4,77 1,97
Woda przeznaczona do celów produkcji napojów i artykułów spożywczych, produkcji podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
G5 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków 4,81 6,33
G6 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków 4,81 4,37
Woda przeznaczona do pozostałych celów
G7 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków 4,83 6,33
G8 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków 4,83 4,37

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

od 1 czerwca 2018 do 31 maja 2019 roku

Oznaczenie

grupy

Opis taryfowej grupy odbiorców Cena Brutto    [ w zł/m³] Stawka opłaty abonamentowej Brutto
[w zł/m-c]
G1 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę 8,83 9,64
G2 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę 8,83 7,69
G3 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych i rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego 8,83 1,97

 

                                                                                                                                          PUK Bytkowo

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ