Klub SENIOR + sposobem na aktywne życie.

0
873

Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie na utworzenie Klubu Seniora w  ramach wieloletniego programu Senior+. Celem klubu jest umożliwienie korzystania z ofert prozdrowotnych i  opiekuńczych, upowszechnianie zdrowego stylu życia oraz uczestnictwo w wielu inicjatywach aktywizujących seniorów. Będą to między innymi zajęcia plastyczne, rekreacyjne oraz ćwiczenia usprawniające pamięć i koncentrację seniorów. Seniorzy zafascynowani sztuką, będą mogli wziąć udział w warsztatach teatralnych prowadzonych przez twórcę spektaklu „Kobieta zmienna jest” – Ireneusza Lesickiego. Klub Senior+ będzie zrzeszał nieaktywnych zawodowo mieszkańców gminy Rokietnica, którzy ukończyli 60 rok życia. Pierwszeństwo  w zakwalifikowaniu do udziału w klubie będę miały osoby, na których konieczność uczestnictwa wskaże rejonowy pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rokietnicy. Będzie to również forma pomocy dla seniorów, którzy będą mogli opowiedzieć pracownikowi socjalnemu o swoich problemach i uzyskać stosowne wsparcie.

Aby zostać zakwalifikowanym do uczestnictwa w Klubie Senior + należy wypełnić następujące dokumenty :

  • Deklarację uczestnictwa w Klubie Senior + w Rokietnicy,
  • Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Klubu,
  • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach ruchowych,
  • Zezwolenie lub brak zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku.

Powyższe dokumenty są do pobrania na stronie internetowej  Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy (www.opsrokietnica.pl) i w siedzibie Ośrodka przy ulicy Pocztowej 8.

Podpisane dokumenty należy składać u właściwego dla miejsca zamieszkania rejonowego pracownika socjalnego w OPS w Rokietnicy. Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku spełnienia kryterium uczestnictwa, a braku wolnych miejsc w Klubie Senior + zostanie utworzona lista rezerwowa.

Zajęcia będą się odbywać w wydzielonym pomieszczeniu użyczonym przez Gminną Bibliotekę w Rokietnicy (ul. Szamotulska29)  w każdy czwartek od 10:00- 13:00. Przystąpienie i uczestnictwo jest nieodpłatne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ