Budowa sieci kanalizacyjnej Napachanie i Krzyszkowo

0
1390

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. przychodzi z kolejnym raportem
z prac dotyczących budowy sieci kanalizacyjnej. Prace w Napachaniu rozpoczęły się na
przełomie sierpnia i września 2016 roku. Łącznie ma powstać około 6,5 km kanalizacji.
Obecnie wykonano około 2,5 km sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej.
Kanalizację w Krzyszkowie zaczęto budować na początku maja 2016 roku. Jej planowane
zakończenie było planowane do 30 grudnia 2017 roku, jednak wykonawca zakończył budowę w grudniu 2016 roku. W sumie powstało 10,8 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Inwestycja zostanie oddana do użytkowania w styczniu 2017 roku, tak więc
mieszkańcy mogą podłączać się do sieci kanalizacyjnej. Dokumenty, które będą potrzebne do rozpoczęcia procesu wykonywania przyłącza, można pobrać ze strony internetowej:
www.puk.com.pl z zakładki „dla klienta”-> „druki do pobrania” lub odebrać osobiście
w siedzibie Spółki przy ul. Topolowej 6 w Bytkowie w Biurze Obsługi Klienta.

PROCEDURA PODŁĄCZENIA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KRZYSZKOWO,
GMINA ROKIETNICA (dla mieszkańców posiadających wtyk w działce) Pobrać warunki techniczne ze strony www.puk.com.pl (dla klienta -> druki do pobrania -> warunki techniczne dopobrania -> sieć kanalizacji w miejscowości Krzyszkowo, Rostworowo, gm. Rokietnica) lub odebrać osobiście w siedzibie PUK-u Dla mieszkańców chętnych na wykonanie przyłącza przez PUK Sp. z o. o. Pobrać ze strony www.puk.com.pl wniosek
o wycenę lub odebrać osobiście w siedzibie PUK Wypełniony wniosek o wycenę dostarczyć
do siedziby PUK Sp. z o. o. Mieszkańcy wykonujący przyłącze we własnym zakresie zobowiązani są do zgłoszenia faktu planowanych prac 7 dni przed rozpoczęciem, oraz zgłosić przyłącze do odbioru w stanie odkrytym w siedzibie PUK Sp. z o. o. Po wykonaniu przyłącza należy wykonać mapę geodezyjną z naniesionym przyłączem i dostarczyć do PUK Sp. z o. o. Mieszkańcy, którzy zdecydują się na wykonanie przyłącza przez PUK Sp. z o. o.
W ramach wykonywanych prac otrzymają również pełną dokumentację powykonawczą
(mapkę geodezyjną powykonawczą dla przyłącza, protokół odbioru przyłącza)
Wnioski o wycenę można składać wcześniej w siedzibie naszej Spółki przy ulicy Topolowej
6 w Bytkowie lub przesyłać mailowo na adres: info@puk.com.pl.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ