Akademia Wieku Dostojnego przekształciła się w Stowarzyszenie.

0
1397

 Spotkanie odbyło się w poniedziałek, 14. stycznia w sali Biblioteki Gminnej.

Przybyłych gości powitali założyciele Akademii : Teresa Wieczorek i Andrzej Deckert. Spotkanie miało charakter informacyjny, mianowicie założyciele poinformowali o przekształceniu dotychczasowej działalności na zasadzie ruchu społecznego w Stowarzyszenie Zwyczajne.

Nie ulega zmianie nazwa : AWD, patron,  pozostaje oryginalne logo. Adresem do korespondencji jest Biblioteka Gminna. Patronem honorowym jest nadal Wójt Gminy Rokietnica, patronem medialnym  Rokickie Wiadomości.

            Akademia Wieku Dostojnego im Marii Konopnickiej wzorowana na uczelniach akademickich posiada honorowego Rektora i honorowy Senat. Honorowym Rektorem Akademii pozostaje prof. Krystyna Pecold, zaś w skład Dostojnej Rady Mędrców (Senat) wchodzą tytularni profesorowie akademiccy, dotychczasowi członkowie.

Zmiany – dotychczasowy Kanclerz zostaje Prezesem AWD, w skład zarządu wchodzą osoby związane od samego początku z Akademią.

Obecny skład zarządu:

Prezes –                Andrzej Deckert

V-ce Prezes          Hanna Wocko

V-ce Prezes          Iwona Zielińska

Sekretarz              Cecylia Mikuła

Skarbnik               Teresa Kluczewska

Członek                Krystyna  Matysiak.

Komisja Rewizyjna:

Balcerek     Monika

Jankowska  Krystyna

Miller          Jadwiga

 Zarząd Stowarzyszenia zaproponował składkę członkowską w wysokości 5 zł/miesięcznie. Propozycja została zaakceptowana jednomyślnie.  Obecnie trwają prace nad rejestracja Stowarzyszenia. Po uzyskaniu stosownych dokumentów zarząd będzie występować o dofinansowanie działalności. Wszelkie informacje będziemy podawać na bieżąco za pośrednictwem Rokickich Wiadomości, oraz telefonicznie 606 365 798.

            Stowarzyszenie Akademia Wieku Dostojnego im. Marii Konopnickiej w Rokietnicy zaprasza emerytów, rencistów i wszystkich chętnych do licznego udziału w naszych zajęciach.

Andrzej Deckert

ZOSTAW ODPOWIEDŹ