Zintegrowany dworzec przesiadkowy czy punkt przeładunkowy ?

0
1623

Głównym problemem terenu dworca w Rokietnicy jest współistnienie dwóch funkcji: pasażerskiej i przeładunkowej. Już obecnie widać ich nieuzasadnioną logikę: ciężarówki manewrujące wśród parkujących samochodów oraz straganów targowiska i ich klientów, przemieszczając się na dworzec piesi, hałas i kurz związany z wyładunkiem towarów, nieprzystający układ komunikacyjny i w konsekwencji łamane zasady bezpieczeństwa. W dokumentach PKP związanych z projektem modernizacji linii E 59 z Poznania do Szczecina (Studium Wykonalności oraz projekt przysłany do opiniowania do UG w Rokietnicy w związku z procedurą uzyskiwania decyzji lokalizacyjnej) punkt ładunkowy na stacji Rokietnica przeznaczono do likwidacji. Tak też, jak referował podczas konferencji wójt Bartosz Derech, została przygotowana wspomniana koncepcja architektoniczna węzła przesiadkowego (150 miejsc parkingowych w ramach Park & Ride, miejsca postojowe w systemie Kiss & Ride, zatoki dla autobusów, elementy tzw. „przestrzeni miejskiej”, nowa hala dworca w związku z przesunięciem przez PKP lokalizacji peronów).

Zgodna z tym założeniem jest też decyzja Rady Gminy Rokietnica, która podjęła stanowisko wnioskujące o likwidację istniejącego punktu rozładunkowego przy dworcu Rokietnica.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ