Zebrania Wiejskie w naszej gminie

0
1514

Zapraszamy państwa do uczestnictwa w zebraniach sołeckich początek zebrań w każdym ze sołectw o godzinie 18.00 :

15 lutego 2017 r. – sołectwo Rokietnica (Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy)
20 lutego 2017 r. – sołectwo Napachanie (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu)
21 lutego 2017 r. – sołectwo Kiekrz-Pawłowice (dom parafialny ARKA)
22 lutego 2017 r. – sołectwo Żydowo-Rostworowo (świetlica wiejska w Żydowie)
23 lutego 2017 r. – sołectwo Sobota-Bytkowo (sala sesyjna UG)
24 lutego 2017 r. – sołectwo Kobylniki (sala Kółek Rolniczych w Kobylnikach)
28 lutego 2017 r. – sołectwo Przybroda (świetlica wiejska w Przybrodzie)
1 marca 2017 r. – sołectwo Starzyny-Rogierówko (sala sesyjna UG)
2 marca 2017 r. – sołectwo Krzyszkowo (świetlica wiejska w Krzyszkowie)
3 marca 2017 r. – sołectwo Mrowino-Cerekwica (klub sołecki w Cerekwicy).

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ