Zanim rozliczysz swój PIT, pomyśl i pomóż.

0
1079

1% PODATKU dla Organizacji Pożytku Publicznego w Twojej Gminie

Od 1 stycznia 2004 roku obowiązuje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na jej mocy podatnik płacący podatek dochodowy od osób fizycznych może przeznaczyć 1% swojego należnego podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (tzw. OPP) znajdującej się na oficjalnej liście tego rodzaju organizacji.

Główną ideą przekazywania 1% podatku miało być oddanie w ręce podatników decyzji o tym, czy i komu chcą pomóc. Jednak duża część z nich, głównie z braku wiedzy, albo pozostawia w swoim zeznaniu podatkowym wydzielone na ten cel miejsce puste, albo wybiera duże organizacje, znane głównie z reklam telewizyjnych. W ten sposób jedyna część podatku, o której sami możemy zdecydować, zamiast wspierać działalność lokalnych stowarzyszeń, trafia do ogólnopolskich fundacji.

Zwracamy się w związku z tym do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie idei popierania organizacji pożytku publicznego obejmujących swym działaniem Mieszkańców Gminy Rokietnica.

Referat Organizacyjny i Promocji UG Rokietnica prowadzi od kilku lat tzw. Mapę organizacji pozarządowych. Jej celem jest systematyczna aktualizacja danych podmiotów działających na terenie Gminy Rokietnica w sferze pożytku publicznego tak, by móc wspólnie i skutecznie realizować zadania na rzecz społeczności lokalnej, wzajemnie się informować, wspierać i wymieniać doświadczeniami.

Dlatego tak ważnym jest dostarczanie nam swoich danych. Tych o charakterze kontaktowym, jak i tych związanych z rejestracją i posiadanym statusem. Tylko pełen pakiet informacji na temat organizacji pozarządowych działających na rzec mieszkańców gminy umożliwia nam podejmowanie skutecznych działań. W tak ważnych jak informowanie o możliwości przekazywania 1% podatku przy okazji rocznego zeznania podatkowego.

Poniżej, na podstawie prowadzonej przez nas mapy, aktualizowanej w oparciu o kartę danych, zestawiliśmy organizacje, które, posiadając status ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO OPP, mogą zostać wsparte 1% z naszego podatku. Są to również organizacje, które, z racji znajomości profilu, solidności i zakresu działania z całą pewnością możemy rekomendować:

W rubryce zeznania podatkowego, dotyczącej wniosku o przekazanie 1%, wystarczy wpisać numer wypranej OPP w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).:

 • Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR
  Rokietnica, woj. wielkopolskie

KRS: 0000316203

 

 • Uczniowski Klub Sportowy BŁYSKAWICA

Rokietnica, woj. wielkopolskie

KRS: 0000230212

 

 • Fundacja Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej

Rokietnica, woj. wielkopolskie

KRS: 0000321060

KARTA DANYCH ORGANIZACJI POZARĄDOWEJ – AKTUALIZUJ SWÓJ STATUS NA GMINNEJ MAPIE:

http://rokietnica.pl/ogloszenia/mapa-aktywnosci-organizacji-pozarzadowych/

1% podatku dochodowego mogą przekazać organizacjom:

 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
 • podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.
 • 1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 na podstawie PIT-u otrzymanego z ZUS. Podatnicy, którzy zdecydowali się na rozliczenie podatku przez pracodawcę nie mają możliwości przekazania 1%.

Wykaz organizacji pożytku publicznego, którym podatnicy mogą przekazać 1% podatku dochodowego przy rozliczeniach za 2016 r. publikowany jest na stronach Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w zakładce BAZA OPP/WYKAZ

http://www.pozytek.gov.pl/Wykaz,opp,3666.html

Wykaz organizacji uprawnionych do zbierania 1% można znaleźć także w internetowej bazie organizacji pożytku publicznego w portalu ngo.pl (http://bazy.ngo.pl/opp).

Na liście znajdują się organizacje, które mają prawo otrzymywać 1%, tzn.:

 • otrzymały status OPP do dnia 30 listopada 2016 r. włącznie;
 • wypełniły obowiązki sprawozdawcze: w odpowiednim terminie sporządziły i przesłały do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej roczne sprawozdania merytoryczne oraz finansowe;
 • w Krajowym Rejestrze Sądowym nie ma informacji o rozpoczęciu ich likwidacji lub o ogłoszeniu upadłości

 

Jesteśmy przekonani, że dzięki wspólnemu działaniu nasze wsparcie dla organizacji pozarządowych stanie się pełne, świadome i odpowiedzialne.

Danuta Potrawiak

Sekretarz Gminy Rokietnica

ZOSTAW ODPOWIEDŹ