Z prac Rady Gminy

0
1305

LVII Sesja Rady Gminy Rokietnica

W dniu 25 czerwca 2018 r., bezpośrednio po zakończeniu sesji LVI – absolutoryjnej, odbyła się LVII sesja Rady Gminy Rokietnica, w której uczestniczyło 13 radnych. Obrady sesji prowadził Przewodniczący Rady Gminy – Adam Pioch.

Tego dnia Radni podjęli następujące uchwały:
LVII/521/2018 –  w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rokietnica. Głosowanie: „za” – 12 głosów, wstrzymujących się – 1 głos.
LVII/522/2018 – w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Rokietnica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Głosowanie: „za” – 13 głosów.

LVII/523/2018 – w sprawie zawarcia umów dzierżawy na kolejny okres. Głosowanie: „za” – 13 głosów.

LVII/524/2018 – w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino, dla działki 172/3 i części działki 172/2. Głosowanie: „za” – 13 głosów.

LVII/525/2018 – w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości: Pawłowice rejon ul. Pawłowickiej, Samicy Kierskiej, Kiekrz, Rokietnica, Bytkowo, Sobota do Zachodniej Obwodnicy Poznania. Głosowanie: „za” – 12 głosów, „wstrzymujący się” – 1 głos.

LVII/526/2018 – w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kiekrz, Gmina Rokietnica. Głosowanie: „za” – 13 głosów.
LVII/527/2018 – w sprawie zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2018 rok. Głosowanie: „za” – 13 głosów.
LVII/528/2018 – w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2018-2028. Głosowanie: „za” – 13 głosów.

Wszystkie uchwały w pełnym brzmieniu są dostępne na stronie internetowej http://rokietnica.esesja.pl/.

 

Bernadeta Kiełb
Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich
UG Rokietnica

ZOSTAW ODPOWIEDŹ