Z prac Rady Gminy

0
940

XLII  SESJA Nadzwyczajna Rady Gminy Rokietnica

Dnia 16 sierpnia 2017 roku odbyła się (zwołana na wniosek Wójta Bartosza Derecha) XLII sesja Rady Gminy Rokietnica, którą prowadził Adam Pioch – Przewodniczący Rady Gminy.  

W obradach  uczestniczyło 13 radnych.

Rada Gminy Rokietnica w głosowaniu jawnym przyjęła uchwałę [wszystkie uchwały dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zakładce „Prawo lokalne”>”Uchwały Rady Gminy”: http://bip.rokietnica.pl/public/?id=47033]:

XLII/397/2017 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2017 rok – 13  głosami „za”. 

Podjęcie tej uchwały było konieczne celem przesunięcia w budżecie środków z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów odbudowy systemu melioracyjnego na osiedlu Topolowym w miejscowości Bytkowo. Zadaniem systemu będzie odprowadzenie wód gruntowych z najniższego miejsca, które powodują zalania i podtopienia posesji.

Radny Ryszard Lubka przedstawił sytuację podtopień w sołectwie Mrowino-Cerekwica.

Radna Bogusława Rzepka poruszyła problem niedrożnych studzienek kanalizacyjnych, co również ma wpływ na zalewanie posesji.

 

 

Biuro Rady Gminy Rokietnica

Krystyna Matysiak

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ