XXXVIII Sesja Rady Gminy

0
1189

W dniu 29 maja 2017 r. odbyła się XXXVIII sesja Rady Gminy Rokietnica, w której uczestniczyło 14 radnych. Obrady sesji prowadził Przewodniczący Rady Gminy – Adam Pioch.

W punkcie „Interpelacje i zapytania radnych” radny Ryszard Lubka złożył interpelacje: w sprawie ochrony terenów zielonych i cennych przyrodniczo w rej. ulic Przecławska, Żwirowa i Sosnowa w Cerekwicy oraz w sprawie zachowania ładu urbanistycznego na terenie sołectwa Mrowino-Cerekwica; Przewodniczący Rady Gminy złożył interpelacje: w sprawie miejsc w przedszkolach oraz w sprawie Zarządzenia Wójta Gminy Rokietnica Nr 48/2017.

W trakcie debaty „Infrastruktura drogowa – drogi powiatowe” przedstawiono koncepcję węzła przesiadkowego wraz z planowanymi rozwiązaniami komunikacyjnymi w sąsiedztwie dworca. Głos w debacie zabrali: Starosta Jan Grabkowski, Wicestarosta Tomasz Łubiński, Wójt Gminy, radny Piotr Hałas, radny Michał Cieciora, radna Elżbieta Brzeźniak, Przewodniczący Rady, Sołtys Józef Fudala, radny Władysław Mielcarek, kierownik Tomasz Klonowski oraz projektant Dominik Banaszak.

Rada Gminy Rokietnica przyjęła następujące uchwały [wszystkie uchwały dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zakładce „Prawo lokalne”>”Uchwały Rady Gminy”: http://bip.rokietnica.pl/public/?id=47033]:

 • XXXVIII/366/2017 w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi nr 2400P, 2423P, 2424P i 2425P w miejscowości Rokietnica –  14 głosami „za”;
 • XXXVIII/367/2017 w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2424P – ul. Pocztowa i ul. Golęcińska  m. Rokietnica –  14 głosami „za”;
 • XXXVIII/368/2017 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w miejscowości Rokietnica, rej. ul. Tęczowej, ul. Poranek i ul. Świt –  14 głosami „za”;
 • XXXVIII/369/2017 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości: Rostworowo i Rokietnica dla osiedla „Zielony Lasek” –  14 głosami „za”;
 • XXXVIII/370/2017 w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XLVI/396/2014 Rady Gminy Rokietnica z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kobylniki, rejon ul. Karolewskiej –  13 głosami „za” i 1 „wstrzymującym się”;
 • XXXVIII/371/2017 w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie i dokonania zmian w akcie założycielskim Spółki –  13 głosami „za” i 1 „wstrzymującym się”;
 • XXXVIII/372/2017 w sprawie: zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Rokietnica –  14 głosami „za”;
 • XXXVIII/373/2017 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2017 rok –  14 głosami „za”;
 • XXXVIII/374/2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2017-2027  –  14 głosami „za”;
 • XXXVIII/375/2017 w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Rokietnica, Gmina Rokietnica –  14 głosami „za”;
 • XXXVIII/376/2017 w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Rokietnica, Gmina Rokietnica –  14 głosami „za”;
 • XXXVIII/377/2017 w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Rokietnica, Gmina Rokietnica –  14 głosami „za”.

W punkcie „Wolne głosy i wnioski”:  radny Kazimierz Fryś zgłosił konieczność doprowadzenia przyłącza trójfazowego do budynku świetlicy wiejskiej w Przybrodzie; radny Zbigniew Muszyński powiedział, że od wielu lat nie wykonano nic w sprawie włączenia do terenu Gminy fragmentu ul. Jeziornej w Pamiątkowie; radny Krzysztof Zielonka zgłosił konieczność naprawy kosza ulicznego w rejonie ul. Ostrej oraz zasadność postawienia znaku droga bez przejazdu w odpowiednich punktach  w rejonie ulic Boczna, Prosta, Kręta; radny Ryszard Lubka poruszył kwestię zaprzestania obsługi połączenia z Szamotułami przez firmę JANBUS oraz wskazał na uciążliwości jakich doświadczają mieszkańcy w związku z poszukiwaniem złóż gazu; radny Piotr Hałas zgłosił zasadność wymalowania pasów na wysokości os. Zielony Lasek; radna Bogusława Rzepka zapytała, na jakim etapie znajdują się prace dotyczące odcinka drogi od S-11 w kierunku Kiekrza; radna Elżbieta Brzeźniak wskazała na zasadność zlikwidowania słupa na ul. Gminnej; Przewodniczący Rady zgłosił konieczność przeprowadzenia rewitalizacji boiska trawiastego przy Szkole Podstawowej w Rokietnicy; zgłoszono postulat zamontowania stojaków rowerowych przy sklepie Rossmann; mieszkanka poruszyła następujące kwestie: późne powiadamianie o posiedzeniach Komisji Rady,  późna publikacja protokołów z posiedzeń Komisji Rewizyjnej, dostęp do bilansu spółek gminnych za zeszły rok; mieszkaniec zapytał o pomysł na zagospodarowanie działek w Bytkowie o których mowa w Zarządzeniu Nr 48/2017 oraz na jakich zasadach są publikowane reklamy na stronach internetowych utrzymywanych przez Gminę; mieszkaniec poruszył aspekty formalne uczestnictwa Gminy w rankingu Perły Samorządu.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułZaczytana Rokietnica
Następny artykułKiekrz dla dzieci

ZOSTAW ODPOWIEDŹ