XXXIX sesja Rady Gminy Rokietnica

0
1331

W dniu 20 czerwca 2017 r. odbyła się XXXIX sesja Rady Gminy Rokietnica, w której uczestniczyło 12 radnych. Obrady sesji prowadził Przewodniczący Rady Gminy – Adam Pioch.

W trakcie debaty Wójt Gminy przedstawił prezentację: „Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rokietnica za rok 2016”. Głos w debacie, oprócz Wójta Gminy, zabrała radna Elżbieta Brzeźniak.

Rada Gminy Rokietnica przyjęła następujące uchwały [wszystkie uchwały dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zakładce „Prawo lokalne”>”Uchwały Rady Gminy”: http://bip.rokietnica.pl/public/?id=47033]:

  • XXXIX/378/2017 w sprawie:  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016 – 8 głosów „za”, 4 „wstrzymujące się”;
  • XXXIX/379/2017 w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rokietnica z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2016 – 8 głosów „za”, 4 „wstrzymujące się”.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ