XXXII sesja Rady Gminy Rokietnica (budżetowa) – 19 grudnia 2016 r.

0
932
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

XXXII sesja Rady Gminy Rokietnica (budżetowa) – 19 grudnia 2016 r.

Dnia 19 grudnia 2016 r. o godz. 15:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rokietnica rozpoczną się obrady XXXII sesji Rady Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu obrad XXXI sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2017-2027 [Druk 311] [opinia RIO]

2) uchwały budżetowej Gminy Rokietnica na 2017 rok [Druk 312 – cz. 1 / cz. 2]
a) odczytanie opinii Komisji Finansów, Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa o projekcie budżetu
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie budżetu
c) debata budżetowa
d) głosowanie

 1. Pisemne sprawozdanie Wójta o jego pracach w okresie międzysesyjnym.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 3. Informacje o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
 4. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zamknięcie obrad sesji.

/-/ Adam Pioch
Przewodniczący

Rady Gminy Rokietnica

ZOSTAW ODPOWIEDŹ