XLVII sesja Rady Gminy Rokietnica

0
925

W dniu 5 grudnia 2017 r. odbyła się XLVII sesja Rady Gminy Rokietnica, w której uczestniczyło 12 radnych. Obrady sesji prowadził Przewodniczący Rady Gminy – Adam Pioch.

Rada Gminy Rokietnica przyjęła następujące uchwały [wszystkie uchwały dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zakładce „Prawo lokalne”>„Uchwały Rady Gminy”: http://bip.rokietnica.pl/public/?id=47033]:

  • XLVII/449/2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2017 – 2027 – 12 głosami „za”;
  • XLVII/450/2017 w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Zakup specjalnego samochodu pożarniczego typu ciężkiego – terenowego wraz z wyposażeniem dla JOSP Rokietnica” – 12 głosami „za”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ