XL sesja Rady Gminy

0
984

W dniu 20 czerwca 2017 r. odbyła się XL sesja Rady Gminy Rokietnica, w której uczestniczyło 12 radnych. Obrady sesji prowadził Przewodniczący Rady Gminy – Adam Pioch.

W trakcie debaty komendant Mirosław Gogołek przedstawił prezentację dotyczącą bezpieczeństwa w Gminie;  dyrektor Teresa Wieczorek przedstawiła ofertę Gminnego Ośrodka Kultury.

Rada Gminy Rokietnica przyjęła następujące uchwały [wszystkie uchwały dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zakładce „Prawo lokalne”>”Uchwały Rady Gminy”: http://bip.rokietnica.pl/public/?id=47033]:

 • XL/380/2017 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2020 –  12 głosami „za”;
 • XL/381/2017 w sprawie: aktualizacji opisu granic jednomandatowych okręgów wyborczych utworzonych                          na terenie Gminy Rokietnica –  12 głosami „za”;
 • XL/382/2017 w sprawie: aktualizacji opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie                            Gminy Rokietnica –  12 głosami „za”;
 • XL/383/2017 w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w okręgu wyborczym nr 4 –  11 głosami „za” i 1 „wstrzymującym się”;
 • XL/384/2017 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVII/411/2014 z 31 marca 2014 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji na terenie gminy Rokietnica w ramach pomocy de minimis –  12 głosami „za”;
 • XL/385/2017 w sprawie: nabycia nieruchomości położonych w miejscowościach Kobylniki i Mrowino –  12 głosami „za”;
 • XL/386/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Rokietnica prawa własności do działki nr 127/140 położonej w miejscowości Cerekwica, będącej rozliczeniem ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości –  12 głosami „za”;
 • XL/387/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Rokietnica prawa własności do działki nr 22/26 położonej w miejscowości Starzyny, będącej rozliczeniem ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości –  11 głosami „za” i 1 „wstrzymującym się”;
 • XL/388/2017 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2017 rok –  11 głosami „za” i 1 „wstrzymującym się”;
 • XL/389/2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2017-2027 –  10 głosami „za” i 2 „wstrzymującymi się”;
 • XL/390/2017 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIX/451/2014 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rokietnica, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków –  12 głosami „za”;
 • XL/391/2017 w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Rokietnica, Gmina Rokietnica [ul. Chabrowa] –  12 głosami „za”;
 • XL/392/2017 w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Rokietnica, Gmina Rokietnica [ul. Gminna] –  12 głosami „za”.

W punkcie „Wolne głosy i wnioski”: radny Władysław Radny Mielcarek zapytał, ilu nauczycieli straci pracę w związku z reformą szkolnictwa; radna Elżbieta Brzeźniak zapytała, ilu nauczycielom zaproponowano zmianę warunków pracy; radny Władysław Mielcarek wniósł o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatków na sporządzenie dokumentacji dla ulic Jodłowa, Daglezjowa i Jaśminowa; radny Michał Cieciora zwrócił się z prośbą o interwencję w sprawie stanu nawierzchni ul. Leśnej; radna Joanna Nowak wyraziła krytyczne uwagi co do trwałości i jakości tabliczek z nazwami ulic; radna Elżbieta Brzeźniak zgłosiła wystąpienie pomyłki w skierowaniu korespondencji ze strony Urzędu – przesyłka została wysłana do innego stowarzyszenia, niż powinna; radny Krzysztof Zielonka zgłosił zasadność zamontowania odblasków na wysepkach na ul. Kierskiej; radny Zbigniew Muszyński poruszył kwestię drogi Krzyszkowo-Rostworowo; Przewodniczący Rady zgłosił konieczność uzupełnienia potężnej dziury, jaka powstała na ul. Porzeczkowej; sołtys Anna Niesiobęcka zgłosiła, iż w roku bieżącym ani razu nie wykoszono poboczy dróg powiatowych na terenie sołectwa; mieszkanka powiedziała, że prezes ROKBUSU do tej pory nie przedstawił danych finansowych spółki; mieszkanka krytycznie odniosła się do zasobu informacji udostępnionych jako biuletyny informacji publicznej spółek; mieszkanka zarzuciła, iż nie są upubliczniane informacje o zakresie tematycznym posiedzeń komisji Rady; mieszkaniec zwrócił się o rozważenie pomysłu montażu tzw. poduszek berlińskich przed przejściami dla pieszych; radni pozytywnie zaopiniowali wniosek Wójta dotyczący zakupu wozu bojowego dla OSP Rokietnica.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ