Wybrano zadania do realizacji w ramach funduszu sołeckiego

0
1761

Fundusz sołecki to kwota zarezerwowana w budżecie gminy i w części refinansowana z budżetu państwa. O jej wydatkowaniu na konkretne zadanie w danym roku budżetowym decydują mieszkańcy podczas zebrania wiejskiego.

Utworzenie funduszu sołeckiego nie jest obowiązkowe dla gmin, jednak Gmina Rokietnica bierze w nim udział od 2010 roku. By Sołectwo mogło do niego przystąpić, musi przedłożyć wniosek do dnia 30 września bieżącego roku. Tylko w ten sposób może on zostać uwzględniony przez Wójta w przygotowywanym projekcie budżetu na następny rok.

Przyjęcie i uchwalenie wniosku odbywają się podczas zebrania wiejskiego z inicjatywy podjętej przez sołtysa, radę sołecką lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Ich cykl w Gminie Rokietnica odbył się w dniach od 21 sierpnia do 22 września 2017 r. Zadania, które mieszkańcy wybrali do realizacji w roku 2018, przedstawia załączona tabela. Należy dodać, że kwota przyznana każdemu sołectwu jest wyliczana na podstawie skomplikowanego wzoru zdefiniowanego w ustawie o funduszu sołeckim. Zależy ona od liczby mieszkańców i jest limitowana przez tzw. kwotę bazową, której nie można przekroczyć.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ