WTZ ROKTAR dla Misji

0
1485

 

Już po raz czwarty w okresie Wielkiego Postu uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Baranowie włączyli się do Akcji „Woreczek ryżu” z inicjatywy Diakonii Charytatywno-Misyjnej Wspólnoty Porcjunkula przy klasztorze oo. Franciszkanów na Górze Przemysła
w Poznaniu. Do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu zachęciła nas siostra naszej uczestniczki pani Zuzanna Szulc. Akcja posiada trzy wymiary:  1. Postu – w wybranym dniu WORECZEK RYŻU staje się dla nas, jeżeli to możliwe, jedynym posiłkiem. 2. Jałmużny – pieniądze, które  przeznaczylibyśmy na posiłki składamy jako ofiarę na potrzebujących.  3. Modlitwy – wspominamy  w modlitwie ubogich, głodnych i cierpiących. Nasi uczestnicy przygotowywali materiał do zszycia odrysowując od szablonu kształt woreczka, następnie wycinali po wyrysowanych liniach i prasowali paski materiału, które zostały zszyte
na maszynie. Kolejnym etapem w pracy było obcinanie nitek, wywracanie woreczków
na prawą stronę i wkładanie woreczków z ryżem. Do każdego woreczka została dołączona informacja o celu akcji i przez kogo były wykonane woreczki.

Po gotowe woreczki przyjechał do Warsztatu ojciec Michał Baranowski, który
w podziękowaniu za naszą pracę przywiózł nam kalendarz wspólnoty, książkę „Fatima – objawienia” i słodkości, a każdego obdarował obrazkiem z modlitwą Anioła z Fatimy.

Cieszymy się bardzo, że jako Warsztat mogliśmy ponownie włączyć się do tej akcji.

 

Elżbieta Kram

Kierownik WTZ ROKTAR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ