Wolontariuszki z ROKTAR-u

0
922

Wolontariuszki z ROKTAR-u w ramach unijnego projektu pracują w Urzędzie Gminy w Rokietnicy

W pokonywania niepełnosprawności ważna jest świadomość bycia potrzebnym. Gdzie zdobyć niezbędne w tym celu kompetencje i praktykę? Oprócz udziału w Warsztatach Terapii Zajęciowej niezbędny jest kontakt z konkretnym stanowiskiem pracy. Urząd Gminy w Rokietnicy zawarł porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR. Przez ponad miesiąc dwie wolontariuszki – uczestniczki WTZ przy ROKTARZE, będą poznawały pracę w Referacie Organizacyjnym i Promocji, wykonując także samodzielne zadania. Do tej pory należały do nich m.in. wsparcie organizacji „biura” do zorganizowania tegorocznego „RUMPUCIA”, a także Biegu Finałowego. Pomoc i zaangażowanie wolontariuszek w przygotowania okazały się nieocenione.

Porozumienie o wolontariacie zostało zawarte przez Gminę Rokietnica w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie ROKTAR projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.3 Ekonomia społeczna, Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia Społeczna – projekty konkursowe.

Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy Rokietnica

ZOSTAW ODPOWIEDŹ