Węzeł przesiadkowy w Rokietnicy uzyskał maksymalną liczbę punktów

0
3209

Węzeł przesiadkowy w Rokietnicy uzyskał maksymalną liczbę punktów na ocenie strategicznej.

Droga do uzyskania dofinansowania została otwarta.

2 października 2017r. podczas sesji Rady Gminy Rokietnica wójt Bartosz Derech przekazał informację o zakwalifikowaniu przygotowanego przez Urząd Gminy w Rokietnicy projektu węzła przesiadkowego w Rokietnicy do dalszej fazy oceny w konkursie po unijne środki. Pierwszy, z najważniejszych etapów – zgodność ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych dla MOF Poznania, w ramach której zakontraktowane zostały środki na przedsięwzięcia z obszaru tzw. niskiej emisji – już za nami. Oczywiście nie oznacza to jeszcze 100% pewności na uzyskanie dofinansowania. Przypomnieć należy, ze gra toczy  się o kwotę ponad 22 mln. zł, w ramach której, dzięki partnerstwu z powiatem poznańskim i ROKBUS-em, ma powstać węzeł przesiadkowy wraz z nowym dworcem w Rokietnicy, zmodernizowany system dróg powiatowych w centrum Rokietnicy, wybudowana nowa baza dla gminnej spółki komunikacyjnej w Rostworowie i zakupione 4 nowe autobusy. W drugim (na trzy planowane) rozdaniu środków na projekty umożliwiające całkowitą zmianę wizerunku centrum Rokietnicy, uzyskaliśmy wraz z Szamotułami najwyższą punktację strategiczną. Warto zauważyć, że w grupie zaledwie 6 wskazanych do realizacji projektów, wartych ponad 200 mln zł, nasz – rokietnicki – z kwotą prawie 29 mln zł, jest drugim co wielkości zadaniem: po zgłoszonym przez Miasto Poznań węźle komunikacyjnym Rataje wartym ponad 153 mln. zł.

Na liście rankingowej, za węzłem przesiadkowym Rokietnica i pięcioma pozostałymi projektami rekomendowanymi w dniu 31 sierpnia 2017 r. przez Metropolię Poznań do dofinasowania w ramach WRPO, znalazło się aż sześć innych zadań. Gminy Kleszczewo, Swarzędz, Czerwonak, Skoki, Komorniki i Kostrzyn zgłosiły w nich zapotrzebowanie na środki unijne w kwocie ponad 84 mln zł. Przy planowanej alokacji środków na całość zadań o tym charakterze, szansa na zakwalifikowanie się do realizacji w ostatnim trzecim rozdaniu byłaby więc bardzo ryzykowana. Decyzja, by przygotować wniosek Gminy Rokietnica na letnią odsłonę konkursu, okazała się więc właściwa, a włożony ogromny wysiłek i poświęcony czas całego zespołu – mimo trwających wakacji – skuteczny.

Dalszym etapem weryfikacji projektu umożliwiającego budowę węzła przesiadkowego w Rokietnicy i związanej z nim infrastruktury, będzie ocena formalna i merytoryczna prowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. O kolejnych jej etapach będziemy informować na bieżąco. Warto dodać, że początek prac, obejmujących system dróg powiatowych w centrum Rokietnicy, został zaplanowany już na rok 2018.

Danuta Potrawiak

Sekretarz Gminy Rokietnica

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ