W Rokietnicy zamiast Rewiru Dzielnicowych będzie Posterunek Policji.

0
2858

W perspektywie jest też Komisariat.

Takie zmiany, przewidziane do realizacji już w III kwartale tego roku, zapowiedział Komendant Miejski Policji w Poznaniu. To następstwo gminnych zabiegów i nowej wizji działania służb odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo. – Według założeń przyjętych przez MSWiA policjant ma przede wszystkim działać w terenie i być widoczny. Z pewnością nie da się tego zrobić bez zwiększenia etatów. Kolejny warunek to standardy pracy, czyli właściwie przygotowane budynki i sprawne radiowozy. Nietrudno się domyślić, że źródłem zaspokojenia tych potrzeb muszą być przede wszystkim pieniądze.

Jak uczy doświadczenie, bez wsparcia samorządów, możliwości ministerialnego finansowania Policji w terenie wyglądałyby skromnie. Dowodem choćby rodzime podwórko. – To z budżetu gminy Rokietnica pochodziły środki na uzupełnienie kwoty pozwalającej zakupić w poprzednich latach dwa radiowozy. Urząd Gminy wsparł też kilkakrotnie rokietnicki Rewir sprzętem komputerowym i materiałami eksploatacyjnymi umożliwiającymi ich pracę z urządzeniami peryferyjnymi, np. z drukarkami.

Postulat wzmocnienia działania Policji na terenie Gminy Rokietnica jest od lat priorytetem. Do końca bowiem nikt nie pogodził się z likwidacją istniejącego tu kiedyś komisariatu i organizacyjnym podporządkowaniem placówce w Tarnowie Podgórnym (wraz z gminą Dopiewo). Stąd w dokumentach strategicznych konsekwentnie jest zapisywane zadanie powrotu do Komisariatu w Rokietnicy.

Merytorycznych argumentów zresztą nie brakuje. Rokietnica wprawdzie jest spośród trzech gmin podlegających Komisariatowi Policji w Tarnowie Podgórnym najbezpieczniejsza, jednak w życiu nie zawsze najważniejsza jest statystyka. By trwale eliminować zagrożenia, potrzebna jest bowiem skuteczna prewencja. Ta zaś, wobec dynamiki wzrostu liczby ludności w gminie (3 miejsce w powiecie i 8 miejsce w kraju), jej przekroju, charakteru i profilu, musi reagować na całą paletę możliwych zdarzeń: od przekroczeń prędkości, poprzez niebezpieczeństwo włamań i kradzieży, drobnych oszustw, na poważniejszych przestępstwach skończywszy.

Rozmowy wójta Bartosza Derecha, wsparte kolejnymi interwencjami mieszkańców, zdają się przynosić skutek, a zakupione przez gminę policyjne patrole (osiemdziesiąt 8-godzinnych służb), które z końcem ubiegłego roku tak efektywnie patrolowały rokietnickie ulice, to tylko dodatkowy argument „za”. Policjanci skuteczni, to policjanci obecni i widoczni.

Jakie są więc ustalenia? Policja zapewnia, że rokietnicki Rewir Dzielnicowych zostanie organizacyjnie podniesiony do rangi Posterunku Policji. Konkretnym następstwem będzie zatem zwiększenie liczby etatów – posterunek to bowiem minimum 5 policjantów. Kolejnym – zakup radiowozu. Finalnym – przymiarka do powstania w Rokietnicy Komisariatu. A to już 16 pełnych etatów.

Są jednak określone warunki. Nietrudno się domyślić ich finansowego charakteru. Obecny budynek Rewiru w Rokietnicy musi zostać wyremontowany i dostosowany do nowej funkcji (m.in. szatnie dla policjantów, wiata dla pojazdów, malowanie, wymiana drzwi itp.). Potrzebny będzie także jeszcze jeden radiowóz. Cały montaż finansowy to współpraca w tym zakresie Policji i gminy Rokietnica, która musiałaby przeznaczyć na ten cel kwotę ok. 100 000zł.

Perspektywa Komisariatu to już problem bardziej złożony. Budynek musi spełniać określone standardy MSWiA (ilość i rodzaj pomieszczeń, sposób ich rozmieszczenia i wyposażenia, odległości itd.), w tym mieścić się na odpowiednio dużej działce. Partycypacja w kosztach to udział finansów gminy, powiatu i ministerstwa, a konieczna w tym zakresie perspektywa budowy – 4-5 lat.

Już dziś konieczne są decyzje. Nie da się ich podjąć bez woli i zgody Rady Gminy. Temat ten zatem był wiodącym wątkiem Komisji Wspólnej zwołanej na dzień 13 lutego 2017r. Radni jednogłośnie poparli decyzję o powstaniu w Rokietnicy Posterunku zamiast funkcjonującego dziś Rewiru, uznali konieczność przeznaczenia środków na remont budynku na ul. Rolnej i poparli wizję podejmowania dalszych starań o Komisariat.

Debatowano o jego lokalizacji. Przeznaczenie przez gminę Rokietnica działki pod budowę (minimum według standardów Policji to 2000m2), mogłoby stanowić istotny wkład naszego samorządu w powstanie Komisariatu. Radni pytali o możliwości rozbudowy obecnego budynku, rozważali posadowienie Komisariatu na placu „rumpuciowym” od strony Traktu Napoleońskiego. Za najbardziej uzasadnioną lokalizację uznana została propozycja radnego Zbigniewa Muszyńskiego – tuż za stacją ORLEN w Rokietnicy w kierunku Napachania z wyjazdem na ul. Szkolną. To własność gminy. Teren wymaga odpowiednich zmian w dokumentach planistycznych i geodezyjnego wydzielenia. Realizacje tych zadań zadeklarował wójt Bartosz Derech.

Danuta Potrawiak

Sekretarz Gminy Rokietnica

 

Fot.: standardy przyjęte dla budowy Komisariatów Policji (wizualizacja Pniewy)

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ