W Przybrodzie wciąż do przodu.

0
1056

Prace w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wytykami w miejscowości Przybroda, gm. Rokietnica” oraz „Przebudowa sieci wodociągowej ul. Mrowińska w miejscowości Przybroda, gm. Rokietnica” wraz z poprawą aury ruszyły pełną parą. Obecnie intensywne roboty toczą się w ulicy Łąkowej. Gdy tylko Zarząd Dróg Powiatowych wyda decyzje na zajęcie pasa prace ruszą w ciągach dróg powiatowych.

Warto przypomnieć, że przedmiotem projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wytykami w miejscowości Przybroda, gm. Rokietnica” jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z wytykami do posesji, rurociągów tłocznych oraz przepompowni ścieków w miejscowości Przybroda. W ramach niniejszego zadania wykonane zostaną 4 nowe pompownie ścieków.

Zadanie pn. „Przebudowa sieci wodociągowej ul. Mrowińska w miejscowości Przybroda, gm. Rokietnica” natomiast polega na włączeniu sieci wodociągowej w ulicy Mrowińskiej w miejscowości Przybroda z jednej strony do sieci wodociągowej w ulicy Kokoszczyńskiej, natomiast z drugiej do ulicy Za Torami w miejscowości Przybroda. Długość projektowanej sieci w ulicy Mrowińskiej to około pół kilometra.

Część przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wytykami w miejscowości Przybroda, gm. Rokietnica” zostanie sfinansowana z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Kwota pożyczki to 2 291 700,00 zł, umorzenie na poziomie 25%. Na pozostałą część zadania – „Przebudowa sieci wodociągowej ul. Mrowińska w miejscowości Przybroda, gm. Rokietnica” Spółka musi wyasygnować własne środki w wysokości niemal 150 tysięcy złotych netto. Prace mają się zakończyć w październiku br.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ